10 možností, jak zabavit děti, když už je nebaví cachtání

Celý rok se těšíte, až si na pláži pod slunečníkem otevřete knížku a jen po očku budete pozorovat, jak si děti hezky hrají. Plán ale tak úplně nevychází, děti už čvachtání v moři tolik nebaví a začínají zlobit? Zabavte je, protože – jak říká okřídlené přísloví – kdo si hraje, nezlobí! Máme pro vás hned několik tipů na zábavné hry na pláž, ke kterým nepotřebujete skoro nic. A kdoví, možná vás nadchnou tak, že se k dětem přidáte!

Pláž skýtá spoustu možností, jak si hrát. Pokud už vaše potomky nebaví stavění hradů a pevností s vodními příkopy, zkuste něco jiného. Podívejte se na video.

1/ Plážový volejbal v dětském stylu

Dvě větve, šátek nebo ručník a míč. Víc nepotřebujete. Větve zapíchnete do písku, napnete mezi ně ručník a děti si mohou přehazovat míč přes jednoduchou síť klidně celé odpoledne!

2/ Házení na cíl

Určete si cíl – může to být plastová láhev na větvi zapíchnuté do písku nebo třeba sandál, to je na vás. Ve vzdálenosti, kterou si sami určíte, udělejte v písku čáru. Děti se budou střídat v házení kamínků – kdo se trefí vícekrát, vyhrává.

3/ Závod v plazení

Kdo bude první v cíli lezeckého závodu? Ideální pro děti, kterým nevadí písek pod plavkami nebo tričkem.

4/ Závod v plnění kyblíčků vodou

Umístěte pár metrů od vody kyblíčky a nechte děti závodit, kdo první naplní svoji nádobu vodou. Děti mohou k přenášení vody z moře používat dlaně nebo hrnečky. Varianta s kyblíčkem, který drží na hlavě rodič, je především pro odvážné.

5/ Házení kamenů do vody – žabky

Házení žabek je skvělá zábava obzvlášť proto, že to není snadné. Trpělivé děti tedy dokáže zaměstnat na dlouho. Jen pozor, aby rošťáci v legraci nezačali házet kamínky na lidi.

6/ Malování z kamínků

K vytváření tvarů na písku mohou posloužit nasbírané kamínky i drobné mušličky. Stačí jen volný kousek pláže a malý Rembrandt ve vašich ratolestech se může projevit.

7/ Házení kamínků do kelímku

Jedná se o další variantu házení na cíl, který je tentokrát zahloubený v písku. Takže kdo bude mistrem přesných hodů?

8/ Kdo nevylije vodu?

O něco náročnější hra, možná ale zároveň i o to zábavnější. Děti si dají na hlavu hrneček nebo kelímek s vodou a závodí v tom, komu se podaří dojít dál, aniž se vylije voda.

9/ Zahrabávání do písku

Písek je báječný materiál, který přímo vybízí k zahrabávání. Pokud vás například bolí záda, můžete nechat své ratolesti, aby do vyhřátého písku zahrabaly vás. Zvládnou to však i samy navzájem.

10/ Písečné piškvorky

Křížky a kolečka ve čtvercové síti, to je veliká klasika. Stejně dramatický boj jako na papíře se může strhnout i v písku. A nezapomeňte, že piškvorky může hrát i více hráčů!

V dnešním světě přehlceném podněty a hračkami může být přínosné ukázat dětem, že hrát si je možné i s minimem pomůcek. Fantazii se meze nekladou, a když dáte dětem pár nových podnětů, určitě samy vymyslí další a další zábavné varianty her.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.