5 snadných kroků k výrobě vlastního kompostéru. Ten můžete mít třeba na balkóně

Je vám líto vyhazovat rostlinný či živočišný odpad, jako jsou například odřezky od zeleniny či zbytky jídel? Takzvaný bioodpad už nemusí končit ve společném koši. Můžete ho recyklovat v domácím kompostu, jenž si dáte třeba na balkon a ze kterého si vyrobíte domácí hnojivo.

Výroba vermikompostéru osazeného žížalami v domácích podmínkách není vůbec složitá ani drahá věc. Na kompostování budete potřebovat tři plastové kbelíky, žížaly hnojní (Eisenia fetida), které najdeme běžně na každé zahrádce, kousek substrátu, suché listí a vyhozené ruličky od toaletního papíru.

Krok 1

Připravíme si tři plastové kbelíky, které budou tvořit kostru kompostu, a vrtačku či nůž na otvory. Do dna budoucích horních dvou kbelíků vyvrtáme asi dvacet otvorů. Těmito otvory budou moci žížaly přelézat z jedné nádoby do druhé.

Krok 2

Spodní kbelík necháme bez otvorů, bude nám sloužit jako nádrž na nejdůležitější produkt našeho kompostu – černou tekutinu, která se ředí a následně se s ní hnojí rostliny.

Krok 3

Do prostředního kbelíku vložíme substrát s žížalami. Do horního kbelíku přijde váš odpad z kuchyně. Pro začátek do něj můžete vložit suché listí a pár ruliček od toaletního papíru.

Krok 4

Všechny kbelíky naskládáme na sebe tak, aby substrát s žížalami sahal až ke dnu vrchní nádoby. Do jeho víka vyvrtáme další otvory nebo přehodíme kus látky, abychom zajistili přísun vzduchu.

Krok 5

Substrát s žížalami roste každý den, zajistíte jim vhodné podmínky pro život a ony se vám odmění domácím kompostem. Krmit je můžete natrhanými platy od vajec, listím, trávou a slupkami od zeleniny a ovoce. Největší radost jim ale uděláte kávovou sedlinou.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.