Barevné kombinace

Kombinace barev stěn v bytě by měla tvořit harmonický celek. Podívejte se na tipy, jak kombinovat různé barvy stěn v bytě a vytvořit příjemné barvy v interiéru. Naučte se řídit tok barev tak, aby váš byt vypadal dokonale.

V interiéru namalovaném jednou tlumenou barvou stěn a nebo naopak v jiné místnosti, ve které bylo použito několik dokonce velmi sytých barev, se vyhneme dojmu chaosu, pokud zvolíme barvy správně. Stačí, když se postaráme o barevný tok, tedy o správné složení a kombinace barev, takže společně vytvoří harmonický celek, plynule přecházející z jedné místnosti do druhé.

Správná kombinace barev stěn znamená harmonii v bytě

Výběr správné palety barev v interiéru je nesmírně důležitý, protože barvy silně ovlivňují naši náladu, mysl, koncentraci a dokonce i chuť k jídlu. Špatně zvolený odstín může způsobit podráždění a způsobit špatnou náladu v domácnosti.

Při změně barev v interiéru bychom měli zapomenout na to, že jsou místnosti rozděleny, naopak považujte je pouze za integrální prostor. Přemýšlejte o tom, jak by barvy mohly spojit jednotlivé místnosti do jednoho harmonického celku.

Barevné kombinace: měly by být všechny stěny stejné?

Často se ptáme sami sebe, zda by všechny stěny v dané místnosti měly být stejné nebo by měly být natřeny více barvami. Záleží na tom, co se vám líbí, na velikosti interiéru a jeho osvětlení. Z praktických důvodů obvykle volíme stejnou barvu stěn. Pokud chceme zlepšit proporce místnosti nebo zobrazit speciální kus nábytku nebo sbírku na zdi, je dobré odlišit jednu zeď jinou barvou. Ale pak je důležité, aby barvy stěn, které si vybereme, nevytvářely zbytečný chaos. Uvedeme vám několik pravidel, která byste měli dodržovat při výběru barevné kombinace pokojů

Barevné kombinace stěn a nábytku včetně polštářů a postele.
Barevné kombinace stěn a nábytku

Základní, doplňkové a monochromatické barevné kombinace

Základní a vzájemně související barvy jsou vedle sebe na barevné škále. Máte-li vzorník barev, uvidíte, že jedna barva je výsledkem jiné. Například oranžová, červená a růžová jsou všechny související barvy, které se plynule prolínají. Jejich kombinací neděláme chybu, ačkoli mnozí si myslí, že oranžová a růžová se k sobě nehodí. Totéž platí pro červenou a fialovou, modrou a zelenou. Barvy stěn malované souvisejícími barvami vytvoří harmonický základ interiéru bytu.

Doplňkové barvy jsou takové, které se na barevném kolečku se škálou barev objevují proti sobě. Jsou to například žlutá a fialová nebo oranžová a modrá. Výběrem takových barev stěny získáte velmi zajímavé efekty. Nezapomeňte však, že proporce barev, které vyberete, budou velmi důležité.

Barevný nábytek v pokoji a jeho vhodná kombinace
Barevný nábytek v pokoji

Výrazné barevné kombinace, však mohou být z dlouhodobého hlediska vyčerpávající. Taková oblíbená kombinace zelené a fialové je nejsprávnější kombinací, ale vybraná ve špatných proporcích a sytých odstínech se stává jednoduše únavnou a rychle nudnou. Ideálním místem pro hraní s takovými barvami v interiérech bytů je předsíň, pokoj pro hosty nebo toaleta pro hosty, tj. místnosti, ve kterých zůstáváme krátce. Tyto barevné kombinace někdy fungují také v dětských pokojích, kde stimulují kreativitu našich nejmladších.

Ukázka sladěných barev v růžovo fialovém stylu v pokoji.
Pokoj s růžovo fialovým nádechem

Monochromatické barvy jsou barvy, které jdou hladce dohromady, ale také tradičně kombinují bílou a černou. Zde se nikdo nezabývá, tím zda se tyto barvy shodují nebo ne. Přizpůsobují se a interiéry bytů jsou vždy atraktivní a zajímavé. Je však důležité to, v jakém poměru je mísíme a v jakých interiérech. Tapeta se svislými pravidelnými černými a bílými pruhy bude skvělá v nízké a dlouhé místnosti. Je důležité ji ztlumit štukem pod stropem a vyššími lištami nebo deskami, které tvoří klasické dřevěné obložení. Vodorovné pruhy opticky rozšíří úzkou stěnu. Typickým interiérem s monochromatickou kombinací je byt ve skandinávském stylu.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.