Blíží se Perseidy, pozorujte je jako Galileo vlastnoručně vyrobeným dalekohledem

Oblíbenou kratochvílí letních nocí je pozorování meteoritů – Perseid. Na ty samozřejmě není potřeba dalekohled, uvidíte je svým zrakem zcela bez problémů. Jenže většinou to chodí tak, že člověk pozoruje oblohu a čeká, až uvidí letět nějaký ten meteorit. A právě to je chvíle, kdy se vám možná bude hodit i dalekohled. Vyrobit si jednoduchý astronomický dalekohled zdaleka není tak těžké, jak by se mohlo zdát. Tak směle do toho.

Co budete potřebovat?

Na výrobu dalekohledu potřebujete především dvě vhodné spojky. Na objektiv potřebujeme čočku velkou a slabou, na okulár naopak silnou, ale malou. Zkuste začít s okulárem s ohniskovou vzdáleností 2 cm nebo 3 cm a objektivem s ohniskovou dálkou 25–50 cm. Podstatou je upevnit čočky do dvou trubek. Proč do dvou? Protože se budou zasunovat do sebe a dalekohled tak zaostřovat.

Základní věc je zjistit, jak daleko mají být obě čočky od sebe, aby dalekohled fungoval. K tomu se dá použít následující fígl. Dejte si k oku menší čočku. Tu větší si pak držte před ní a zkoušejte zaostřit na objekty kolem sebe. Pokud uvidíte zvolený objekt ostře, vzdálenost mezi čočkami je v pořádku.

Kouzla se dvěma čočkami

Následně je potřeba upevnit čočky do dvou trubek. Dobře poslouží tvrdý papír, ze kterého slepíte tubus. Papírové trubky musí být upevněny tak, aby se do sebe daly zasouvat. To je totiž ono ostření. Čočku objektivu dejte na konec silnější trubky a okulárovou na konec užší části. Při uchycování čoček však mohou nastat problémy. Pokud je lepíte lepidlem, hrozí, že si čočky umažete, chce to tedy trpělivost a zručnost. Pokud čočky nedrží, můžete do tubusu vložit kousek papíru a prostor tak více utěsnit. Dejte si pozor, aby byly čočky umístěny symetricky proti sobě, to znamená v rovnoběžných rovinách vertikálně i horizontálně (středy na stejné optické ose), než jejich polohu zafixujete.

Následuje to hlavní, test. Podívejte se do okuláru. Jestli nevidíte nic, je něco špatně. Nejspíš je špatná poloha čoček. Pokud budou čočky umístěny správně, uvidíte nejen ostrý obraz okolních předmětů, ale třeba také povrchu Měsíce.

Svět vzhůru nohama

Mějte na paměti, že tímto jednoduchým dalekohledem vidíte svět vzhůru nohama. Při pozorování Měsíce to nijak zvlášť nevadí, pravděpodobně si toho ani nevšimnete. Když se však budete chtít porozhlédnout po krajině kolem, bude vše hlavou dolů. Pokud se chcete tohoto problému zbavit, stačí nahradit spojku v okuláru rozptylkou. Ovšem přijdete o část zvětšení. Na pozorování Měsíce nebo hvězdné oblohy to nebude úplně to pravé ořechové, ale k přiblížení si okolní krajiny je to ideální.

Pokud se vám zdá, že je takový dalekohled příliš jednoduchý a že s ním vlastně nic pozorovat nejde, pak vězte, že takový Galileo, podle kterého má tento typ dalekohledu své jméno, s ním objevil dokonce čtyři měsíce Jupitera. Takže na pozorování družic, Měsíce a jiných vesmírných těles z verandy na chatě nebo rozlehlé louky bude určitě více než dostačující.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.