Boudo budko, jaký ptačí druh v tobě přebývá? Jak na ptačí budky

Přirozené ptačí domovy, jakou jsou dutiny v doupných stromech, přičiněním člověka mizí. Ve městech aby taková ptačí rodinka nějaký kvalitní byt pohledala. Výroba a instalace ptačí budky se může tedy stát nejen paletou zábavných činností pro vás a vaše ratolesti, ale i významným podpůrným mechanismem ptačí bytové krize. V tomto článku si přiblížíme, na co myslet, než se do výroby budky s dětmi nebo i sami pustíte, jak nejlépe postupovat při výrobě a kam svůj výsledný produkt můžete umístit.

Krok první: Rozvaha

Záměr vyrobit budku, to je první impuls, teď je ale na čase rozhodovat se dál, a to především v otázce, pro jaké nájemníky ji chcete vyrábět. Závisí na tom totiž velikost a tvar vletového otvoru.

Chcete-li ubytovat malé sýkorky (modřinky, uhelníčky nebo parukářky), zvolte kruhový otvor o průměru 27–28 mm. Rozměry dna pro takovou budku by pak měly být 12 × 12 centimetrů a výška budky 20–25 cm.

Pro sýkorky koňadry, lejsky, vrabce či brhlíky musíte rozvrhnout otvor větší, ideálně v rozmezí mezi 33 a 34 milimetry, a o dva centimetry zvětšete i základnu budky do šířky nebo hloubky.

Lejsci, brhlíci nebo rehkové nepohrdnou ani oválným vletovým otvorem, je jim dokonce příjemnější, můžete tedy zvážit i tuto variantu v rozměrech oválu 30 × 45 (50) mm.

Ještě větší obýváky potřebují špačci, kavky a vůbec největší pak holubi doupňáci. Rozhodněte se tedy, koho ve svém domku ubytujete, a podle toho připravte nákres. Myslete i na skosenou stříšku. Chcete-li ptačímu domovu dopřát moderní security systém, zapomeňte na bidýlko a rovnu střechu, tím totiž jen usnadňujete kocourům a dalším predátorům přístup k ptáčatům.

Krok druhý: Materiál

Většina doma vyrobených budek je dřevěných. To je také pro domácí výrobu ideální materiál, jelikož s dřevobetonem se doma zápolí těžko a plasty zase nejsou dle některých odborníků doporučované kvůli nevyhovujícím termoregulačním vlastnostem. Je vhodné pracovat s co možná nejvíce přírodními materiály.

Když se vámi zvolené laťky, prkna nebo desky (ideálně doporučujeme použít smrková prkna o tloušťce 22 mm) setkají s nákresy, k realizaci už je jen malý krůček.

Krok třetí: Řežba a tlučba

Prkna si z jedné strany ohoblujte smirkovým papírem nebo hoblíkem. Neohoblovaná strana bude tvořit hrubý vnitřek budky, zásadní pro usnadnění pohybu ptáků po povrchu.

Podle nákresu vyřízněte stěny budky, do předního dílu pomocí děrovací pily vytvořte vletový otvor. Hrany pečlivě zahlaďte smirkovým papírem. V tuto chvíli je vše připraveno na montáž.

Je vhodné si předvrtat díry na sešroubování stěn, chcete-li si usnadnit práci, můžete budku i klasicky stlouci jednoduchými hřebíky. U předního dílu ale určitě raději použijte šrouby, jelikož tento díl budete chtít odmontovat, a vyčistit tak budku pro nové nájemníky,až odrostlá ptáčata vyletí z hnízda.

Chcete-li budku natírat, volte vždy přírodní, nepříliš výrazné barvy, které ptáky nebudou odrazovat, a také se ujistěte, že jejich složení zvířata nikterak neohrožuje. Budka samozřejmě může zůstat i přírodní a nenatřená.

Krok čtvrtý: Umístění budky

Budku neumisťujte na místa, kam praží slunce. Najděte pro ně klidné a bezpečné místo cca 3 metry nad zemí. Vletový otvor by neměl být ve směru převládajících srážek. Orientujte jej tedy na jih nebo východ. Ujistěte se, že budka je ke stromu nebo jinému nositeli připevněna stabilně a neohrozí ji ani vítr.

Krok pátý: Vyčkávání, pozorování a radost

A je hotovo. Najděte si příjemné místo, odkud budete svůj výtvor pozorovat, a doufejte, že realitní inzerce ve vašem kraji brzy přivede do vaší novostavby první nájemce. Pokud se k vám zástupy uchazečů o podnájem zatím nehrnou, neházejte flintu do žita. Může trvat i několik měsíců, než budka splyne s okolím a ptačí rodiče jí začnu důvěřovat.

Proto se doporučuje budky umisťovat na jejich stanoviště především v podzimních měsících, aby mohlo do jara dojít k dokonalé asimilaci s okolím.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.