Budování zahradního jezírka v 7 snadných krocích. Stihnete to přes víkend!

Kvetoucí lekníny a odlesky slunce na vodní hladině. Vytvořte si na zahradě romantické zákoutí s jezírkem. Nebojte se, není to nic složitého.

Živá vodní hladina zpestří každou zahradu – budou ji navštěvovat ptáci, aby se osvěžili, přiláká vážky i žáby. Ne každý má však to štěstí, aby jeho pozemkem například protékal potůček. Postavit si vlastní jezírko ale v dnešní době nemusí být vůbec problém, a když budete dobře připraveni, můžete to stihnout i za víkend. Nevěříte? Poradíme vám, jak to zvládnout v sedmi krocích.

1. Najděte správné místo

Jezírko by mělo v zahradě působit, jako by tam bylo odjakživa. Hledejte proto přirozeně snížené místo. Myslete také na zdroj vody – ideální je vlastní pramen nebo spodní voda, řešení může ale poskytnout i svod z okapu. Můžete k jezírku dovést i vodovodní trubku, ale podobnou službu vám případně poskytne i zahradní hadice, kterou lze navíc bez potíží svinout a uklidit a nehrozí tedy případně popraskání v zimě.

V případě větších srážek se může jezírko vylít, už na počátku stavby proto vyřešte otázku, kam bude voda odtékat. Pomoci může takzvaný zasakovací průleh, tedy příkop vykopaný kolem jezírka, naplněný štěrkem.

2. Rozmyslete si tvar a velikost

Pro přirozený vzhled jezírka je dobré zvolit nepravidelný, spíše podlouhlý nebo ledvinovitý tvar. Aby se v jezírku dařilo vodním rostlinám, mělo by mít alespoň 3 až 5 metrů čtverečních.

3. Než kopnete

Ještě než začnete kopat, vyznačte si obrys nádrže. Hloubení není jen kopáčská práce – vytvoříte při něm i profil dna jezírka. Zóna při břehu by měla být mělčí, maximálně půl metru, aby jste zde mohli osadit rostliny. Hlubší části pak mohou být určené například pro ryby. Zbavte jámu všech prorůstajících kořenů a případných ostrých kamenů, které by později mohly prorazit fólii.

Při formování břehu používejte vodováhu, abyste měli jistotu, že voda nebude z jezírka nikudy přetékat.

4. Co na dno?

Dno nádrže musí být co nejhladší. Pro vyrovnání použijte písek. Celé dno pak pokryjte vrstvou geotextilie.

5. Fólie je základ

Celou plochu dna nádrže včetně břehů pokryjte nepropustnou fólií – mělo by se buď jednat o jeden kus fólie, nebo o velmi pečlivě slepené nebo svařené pruhy. Fólii pokládejte velice opatrně a pečlivě kopírujte křivky dna.

Na trhu je více druhů fólií použitelných do jezírek. Při výběru ale dbejte na kvalitu – fólie je základem nádrže, a když se prorazí, bude potřeba celé jezírko rekonstruovat. Běžné jsou fólie z PVC. Dražší, ale šetrnější k životnímu prostředí jsou ty z umělého kaučuku.

6. Kameny a drny

Fólii při březích podestelte ještě jednou vrstvou textilie, aby se neprotrhla, a vyskládejte na ni kameny. Chcete-li, aby se nádrž snadno včlenila do okolí a vypadala, že tu byla pořád, můžete kolem vnějšího obvodu kamenů doskládat drny vykopané z plochy jezírka. Příbřežní zónu jezírka vysypte štěrkem nebo kačírkem a zasaďte rostliny.

7. Napouštějte a buďte trpěliví

Napusťte vodu a počkejte. Nově vytvořená jezírka potřebují čas, aby se usadily nečistoty ve vodě a aby se rostliny sžily s prostředím a rozrostly se. Zakrátko vám ale jezírko už bude dělat jednom radost a večery vám bude zpestřovat kvákání žab.

Líbil se vám článek?

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.