Světlý obývací pokoj s gaučem a obrazy ve stylu feng shui

Bydlení ve stylu Feng Shui

Čím více jsme pod tlakem moderní společnosti, tím více inklinujeme k tradičním filosofiím. Čím více technologií máme kolem sebe, tím více nás to táhne k přírodě. To vysvětluje rostoucí zájem o starobylé učení Feng Shui, které je založeno na harmonii dvou protichůdných přírodních prvků – ohně a vody.

Feng Shui bydlení

Čínské učení Feng Shui, také Feng šuej, je naukou o spokojenosti. Přináší praktické návody, jak lépe uspořádat prostor kolem sebe. Podporuje proudění životní energie čchi, tak posiluje i vitalitu, zdraví nebo vztahy. Feng Shui bydlení je příjemné a zdravé. Dělá nás spokojenější a šťastnější. Kdo by o takové učení nestál?

Učení o ohni a vodě nabízí komplexní řešení v případě, kdy stavíte dům od základů, dokonce má i návody pro plánování Feng Shui zahrady. I malými změnami však můžete dosáhnout velkých výsledků. Základní zásady Feng Shui bydlení můžete aplikovat všude, bez ohledu na to, že například poloha či dispoziční uspořádání domu zůstanou neměnné. Stačí se držet několika jednoduchých pravidel nebo využít Feng Shui barvy.

Hlavní zásady

Feng Shui pracuje s přírodním symbolem popsaným v Knize proměn. Jde o zrcátko Bague – 8 trigramů. Představuje komplexní systém, který se řídí kompasem, resp. světovými stranami i teorií pěti elementů. Všechny Feng Shui zásady jsou založeny na rovnováze. Již byla zmiňována rovnováha vody a větru jako primárních elementů jing-jang. Cílem je také vytvoření rovnováhy mezi živly, se kterými se pracuje. Jde o dřevo, kov, oheň, vodu a zemi. Všechny tyto živly tvoří svět a jsou kolem nás, měly by být kolem nás i ve Feng Shui bydlení nebo na Feng Shui zahradě, samozřejmě ve vyváženém souladu.

Díky harmonickému propojení pěti elementů a základních prvků jing-jang energie čchi volně proudí a dodává sílu všude tam, kde je potřeba. Tím dochází nejenom v prostoru, ale ve všech oblastech života k maximálnímu naplnění.

Co můžete udělat hned teď?

Všechny Feng Shui zásady se řídí harmonií a volností. V první řadě je třeba odstranit překážky, které brání proudění energie. Jde nejenom o uspořádání nábytku v prostoru, ale především o dokonalý úklid. Prach totiž dle starých Číňanů patří k největším ničitelům energie.

Feng Shui bydlení nemá jasná pravidla, vždy zohledňuje obyvatele daného domu či bytu. Řídí se pocity a intuicí. Pokud vám dům, byt či Feng Shui zahrada nenabízí volný prostor, postarejte se o nápravu. Pokud se někde necítíte dobře, přemýšlejte, co můžete změnit. Tu nejjednodušší změnu nabízejí Feng Shui barvy.

Feng Shui barvy se dělí podle pěti elementů. Rozlišujeme barvy dřeva, barvy kovu, barvy ohně, barvy vody nebo barvy země. Vedle neutrálních barev jako je zelená nebo fialová existují také barvy uklidňující (teplé) a aktivující (studené). Potřebujete-li v životě více klidu, velmi snadno toho můžete dosáhnout tak, že prostor kolem sebe naplníte uklidňujícími barvami. Například si pořídíte růžové polštáře nebo romantickou bílou vázu jako dekoraci.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.