Bydlet v historickém domě, nebo raději v novostavbě? Každá varianta má svá pro a proti. Podívejte se

Jedním z častých dilemat při vybírání nového bydlení je rozhodování se mezi starým a novým domem. Jaké jsou výhody starých domů a co je lepšího na těch nových?

Nový dům je přesně uzpůsoben potřebám moderního bydlení, a tak v něm většinou rozvržení jednotlivých bytů vyhovuje téměř každému. Oproti tomu starý dům a jeho jednotlivé byty jsou stavěny podle již dávno překonaných dispozičních trendů. Tato „vada“ je však často vyvážena určitým geniem loci, neboť se často jedná o místo s delší historií, než pamatují naši prarodiče.

Bohatá výzdoba a větší prostor

Jaké jsou tedy hlavní klady a zápory starého domu? Tím prvním je jistě vzdálenost od centra. Jedná se o starou zástavbu, ta je logicky umístěna blíže centru města. Pokud se tedy rozhodnete v takovém domě bydlet, budete to mít všude blízko.

Většina starších činžáků je navíc opatřena bohatě zdobenou fasádou v historizujícím stylu. O rozmanité štukem provedené rostlinné, zoomorfní nebo antikizující prvky tedy rozhodně nebude nouze.

Starší domy mají zpravidla také mnohem vyšší strop, díky tomu lze mnohem efektivněji využít obytnou plochu, a to buď úložným prostorem, nebo vestavěným patrem na spaní, popřípadě malou pracovnou. Vyšší strop s sebou samozřejmě nese i určité nevýhody. Je proto potřeba zmínit o něco vyšší výdaje za teplo a také větší počet schodů – výtah ve starých domech rozhodně není pravidlem.

Staré parkety mají také své kouzlo, připravte si však podkladové destičky pod nábytek a vodováhu…

Pohodlnější a blíž přírodě

Centrum je plné starých domů, odkud je to všude blízko, to ale neznamená, že byste nemohli mít podobnou výhodu i v domě novém. Po druhé světové válce například zůstalo v centrech měst spousta takzvaných výluk – mezer po zbořeném domě. Prázdné parcely se v průběhu let postupně zastavují, čímž můžeme pozorovat pozoruhodné spektrum moderních činžáků napříč celou republikou. Vzniká tak mimo jiné i zajímavý kontrast mezi novým a starým.

Zpravidla se však nové bytové domy staví na periferiích. To s sebou nese jednu hlavní výhodu, kterou ocení rodiny s dětmi, a to blízkost přírody. Architektonické koncepty nových sídlišť již automaticky počítají s parky, vodními plochami, ale i s dětskými hřišti.

Na rozdíl od starého domu odpadá automaticky i spousta starostí, jako jsou špatně těsnící okna, nerovnosti podlah nebo absence pravých úhlů. Co se týče výtahu, ten je zde již samozřejmostí. Zní to skoro jako idylka, za nové věci je však potřeba sáhnout hlouběji do kapsy.

Čemu dáváte přednost?

Již architekt Adolf Loos hlásal, že je třeba odprosit se od zbytečného zdobení architektury a nábytku, které samo o sobě nic nepřináší a vše prodražuje. Celé století se řada architektů a designérů snažila tato slova naplnit a to se jim také podařilo. Dnes jen málokde potkáte nějakou zdobnou kudrlinku.

I když bych měl vystupovat nestranně, rozhodně se přikláním k domům s historií alespoň delší, než pamatují moji rodiče. Dům má pro mne mnohem větší kouzlo než moderní kostka. V jakém domě bydlíte vy? Preferujete spíše historického ducha, nebo moderní pohodlí?

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.