Christopsomo, rorate a čarodějnice Befana – podívejte se, jak slaví Vánoce na jih od naší republiky

Vyrážíme tam na letní dovolenou k moři, ale o místních tradicích se často mnoho nedovíme. Natož o vánočních zvycích, které jsou prázdninovým radovánkám na hony vzdálené. Jak se slaví Vánoce v Bulharsku, Chorvatsku, Řecku, Itálii nebo ve Španělsku? Projeďte se s námi jihem Evropy kolem 24. prosince!

V Bulharsku schovávají mince do chleba

V Bulharsku se Vánocům říká Koleda. Na slavnostní stůl patří alespoň sedm, nebo i jedenáct postních pokrmů, jako jsou luštěniny, rýže, kukuřice, dýně, postní zelné závitky, med, ořechy, víno a ošaf, kompot ze sušeného ovoce. Štědrý den neboli Badni dan je totiž posledním dnem půstu. Někdy se to však už nedodržuje a servíruje se i vepřové maso. Peče se několik pecnů chleba, do jednoho se schová mince, a kdo ji najde, má být v novém roce šťastný a spokojený.

Do roku 1989 nosil v Bulharsku po vzoru SSSR dárky na Nový rok děda Mráz. Po revoluci ho přejmenovali na dědu Koledu, tedy Vánočního dědu – ten nosí dárky už o týden dříve, vypadá ale stejně. Tradici zdobení vánočního stromečku přijali Bulhaři za svou a dnes najdete smrček nebo jedli na Vánoce v každé rodině. Čestita Koleda!

Chorvatský děda Božičnjak

Vánocům se v Chorvatsku říká Božić. Místní obyvatelé jsou ze tří čtvrtin katolíci a vánoční zvyky i křesťanské obřady dodržují a prožívají velmi silně. Po celý advent, kterému říkají Došašće, se konají ranní mše svaté zvané zornice nebo latinsky rorate, se kterými se můžete setkat v celé katolické tradici. Advent je také obdobím přípravy jesliček, betlémů, které jsou v Chorvatsku hodně rozšířené a oblíbené.

Na Štědrý den se obědvá ryba, tedy postní pokrm. Večeří se až pozdě večer a servíruje se krůta s pečenými bramborami nebo bramborovým či francouzským salátem. Dárky dává děda Božičnjak pod stromeček už 24. prosince, rozbalují se však až ráno druhého dne. Sretan Božić!

V Řecku Štědrý den nehledejte

Řecko je ortodoxní země, a dodržuje proto jedinečné tradice. Neexistuje tu například Štědrý večer, Vánoce začínají teprve půlnocí na 25. prosince půlnoční bohoslužbou a vrcholí na Nový rok, který je z hlediska oslav největší. Peče se novoroční krůta nadívaná kaštany. Tradičním vánočním pokrmem je posvátný chléb christopsomo – je sladký a připomíná spíše náš mazanec.

5. a 6. ledna končí vánoční období Slavností světel. Tradičním symbolem vánočního období je dřevěná mísa s troškou vody a s krucifixem, kolem kterého je omotán výhonek bazalky. Vánoční stromečky nejsou běžné, i když s šířením západní kultury je jich čím dál více. Na některých řeckých ostrovech si na Vánoce lidé ověnčovali světélky makety lodí.

Dárky nosí Agios Nikolaos, tedy svatý Mikuláš, který do domu přilétá krbem a balíčky dává dětem přímo do postele, kde je ráno najdou. Podobnost se Santou Clausem zřejmě není jen náhodná. Podle původnější tradice totiž dostávají děti dárky až 1. ledna, a to od sv. Basilea. ΚαλάΧριστούγεννα!

V Itálii najdete betlém v každé rodině

Vánoční stromeček není pro Italy tolik důležitý, v každé domácnosti zato najdete betlém. Ten rodina postaví už na začátku prosince, ale postavičku malého Ježíška do něj vloží až o Vánocích. Ty pro Italy začínají s půlnocí na 25. prosince, kdy se chodí na mši svatou a pak se čeká, až papež přednese radostné poselství o narození Ježíška Urbi et Orbi, tedy městu a světu.

Na Vánoce se schází celá rodina a hoduje – jí se krocan, kuře, jehněčí a časté jsou i artyčoky. Tradičním italským pokrmem je sladké panettone, které vypadá asi jako bábovka a chutná jako něco mezi českou vánočkou a štolou.

Ačkoli i sem se rozšířil zvyk dávat část vánočních dárků při oslavě narození Ježíška, tradičně nosí 1. ledna v Itálii balíčky stále čarodějnice Befana. Tu prý chtěli tři králové vzít s sebou do Betléma, ovšem odmítla. Když se jí pak ukázala jasná hvězda, začala litovat, vzala pytel s dary a šla Betlém sama hledat. Nenašla ho ale, takže od té doby chodí po světě a rozdává dárky, které měl původně dostat malý Ježíšek. Buon Natale!

Španělé chystají vodu velbloudům

Vánoční loterie, Lotería de Navidad, jejíž tradice sahá až do roku 1763, je neoficiálním začátkem Vánoc už 22. prosince. 24. prosince večer se pak sejde celá rodina a usedne společně k bohaté večeři. Po té následuje návštěva půlnoční mše svaté, které se říká Misadel Gallo (Kohoutí mše), protože se věří, že narození Ježíška jako první ohlásil kohout. Anglosaské tradice se rozšířily i sem a i Španělé si vytvořili obdobu Santa Clause – říkají mu Papá Noel. Tradičně ale dárky rozdávají až 5. ledna tři králové. Ti jezdí na velbloudech dům od domu a nechávají dárky v botách. Děti tak připravují před dveře vodu pro velbloudy a snaží se vydržet vzhůru, aby je zahlédly. 28. prosince pak slaví Španělé Den svatých neviňátek, který by se dal přirovnat k našemu Aprílu. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.