Chytrá domácnost? To je budoucnost!

Digitální, chytrá, smart, inteligentní – to všechno jsou přízviska označující moderní technologie, které dnes už ovládly většinu lidského činění. Na chytré telefony nebo televize jsme si již zvykli. Je snadné si představit inteligentní systém zabezpečení domu. Už jste ale viděli smart pračku nebo ledničku? Nebo chytrý toustovač? Projděte si s námi pár moderních vymožeností a rozšiřte si obzory, aby se vám nestalo, že si jednou domů přinesete nový vysavač, který bude chytřejší než vy.

Domácnost jako hodinový strojek

Chytrá domácnost neznamená jen to, že vám robotické přístroje připraví snídani. Jde především o konceptuální uvažování a využití dostupných technologií ve jménu zvýšení životní úrovně za co nejnižších nákladů. Zvláště v oblastech vytápění, klimatizace, multimediálních systémů a internetu, zabezpečení, elektroinstalace a osvětlení se chytré technologie zasazují o zefektivnění výkonu jednotlivých složek systému. Seřídit domácnost jako jeden přesně tikající hodinový stroj není vůbec jednoduchá záležitost a většinou se přenechává opravdovým odborníkům, kteří neskládají jeden smart systém vedle druhého, ale rádi uvažují konceptuálně nad celou domácností jako nad celkem. Sám provoz je ale velmi intuitivní a funkční i v rukou laiků.

Návrat do vyhřátého domova

Nespornou výhodou chytrých technologií je právě jejich ovládání, které může být prováděno skrz mobilní zařízení na dálku bez nutnosti fyzického úkonu. Například s integrovaným chytrým vytápěním se už nikdy nebudete vracet z dovolené do vymrzlého bytu. Zatopíte si pár kliknutími v telefonu v dostatečném předstihu a bude vám hej. Vedle neustálé kontroly nad systémy vytápění budete mít po ruce i ucelený přehled o energetické spotřebě vaší domácnosti.

Budoucnost je dnes

Na dálku ale s moderními spotřebiči můžete i vyluxovat nebo vyprat. Hitem posledních dní se stává tak zvaná chytrá zahrada. V malém si ji můžete pořídit i do bytu v podobě designově povedeného truhlíku a ona se dokáže o vaše rostlinstvo starat, i když jste třeba delší dobu mimo domov. Truhlík rozpozná, kdy je třeba zalévat a hnojit, a sám se o to postará. Zní-li vám toto jako hudba budoucnosti, máte pravdu. Budoucnost je tady.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.