Dřevěná zahradní pergola u domu

Dřevěná, nebo kovová pergola?

Když se řekne zahradní pergola, člověk si nejdříve vybaví nejspíš pergolu dřevěnou. Dřevěná, často postavená svépomocí, je však pouze jednou z mnoha typů. Zdatně jí sekunduje kovová a nejčastěji hliníková pergola. Zatímco dřevěná vyniká svým rustikálním vzhledem, kovová nabízí neotřelý styl a ladnou eleganci. Každý typ má své přednosti i nedostatky.

Začíná to u dřeva…

Dřevěná pergola je klasikou založenou na oblíbených přírodních materiálech. Dřevo má vzhled, kterému se nic nevyrovná. Je jemnější a pocitově příjemnější než kov. Vytváří harmonii s okolní krajinou, skvěle zapadne k venkovsky laděným domům, do přírodních zahrad, ale s trochou invence se uplatní i v moderním bydlení. I moderní pergola s krbem nejspíš bude z přírodních materiálů.

Dřevo však má jednu velkou nevýhodu spočívající v údržbě, která není ani jednoduchá, ani levná. Navíc časem vysychá a mění tvar, to znemožňuje složitější či přesné konstrukce. Pergola ke zdi domu nebo pergola na terasu je tak vhodnější z hliníku. Jednoduše z toho důvodu, že se dá postavit přesně na míru. Hliníková pergola bez problémů přilehne těsně k domu a umožňuje i konstrukčně složitější řešení.

V případě, že požadujeme, aby pergola na terasu nebo pergola u domu splnila nejvyšší nároky estetické, ale i funkční, nemá hliník konkurenci. Ještě výhodnější vlastnosti než běžná hliníková pergola nabízí tzv. lamelová pergola, ta se však konstruuje právě z hliníku.

Co hliníková pergola nabízí navíc?

Klasická dřevěná pergola s krokvemi poskytuje stín, často však nedostatečný. Hliníková, konkrétně lamelová pergola skvěle řeší dokonalé zastínění a současně chrání prostor před vodou a znečištěním, například z padajících listů. I klasická hliníková pergola však počítá se zastřešením, bez potíží skleněným. To se o dřevěné pergole ze syrového dřeva říct nedá. 

 

Konstrukce hliníkového přístřešku je natolik pevná a stabilní, že se dají sklem osadit i boční strany. Pergola u domu nebo pergola na terasu tak může posloužit také jako stylová zimní zahrada. Zahradní pergola však má přece jenom trochu jinou funkci. Očekává se od ní především to, že poskytne příjemné posezení a často i gastronomické vyžití.

Pergola s krbem

Jakkoli je hliníková pergola ke zdi domu praktická, samostatná zahradní pergola s krbem z kamenů nebo cihel ladí především se dřevem. Taková zahradní stavba v masivním provedení se skvěle uplatní jako venkovní kuchyň. S kvalitním zastřešením od jejího využití neodradí ani déšť. 

Přitom i ta nejhonosnější moderní dřevěná stavba se dá stavět jako pergola svépomocí. Hliníková pergola oproti té dřevěné vyžaduje speciální technologické postupy, nástroje a znalosti, které nemá každý. Není proto divu, že přes všechny výhody hliníkové nebo lamelové pergoly dřevěná varianta pergoly v českých končinách pořád vyhrává. Ne nadarmo jsou Češi nazýváni národem kutilů.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.