Dýně, kostlivci a další pestrá výzdoba aneb Když se slaví Halloween

Tiché a rozjímavé české Dušičky mají v anglosaských zemích svůj protějšek v o mnoho efektnějším a spektakulárnějším svátku Halloween, který se do určité míry rozšířil i k nám. V čem vlastně Halloween spočívá a jak si můžete kolem svátku zemřelých vyzdobit byt? Inspirujte se.

Kořeny hledejte u Keltů

Anglosaský svátek Halloween je v Česku přijímán dost rozporuplně. Jeho kořeny ale sahají až k našim společným keltským předkům, kteří slavili konec žní a příchod zimy při svátku Samhain. Postupně se stará pohanská tradice přerodila do křesťanského svátku Všech Svatých, neboli Dušiček, které se u nás slaví 1. listopadu. Název Halloween pochází ze spojení All Hallows´Eve, tedy předvečer svátku Všech Svatých, který připadá na 31. října.

Mrtví s živými dohromady

Halloween spojený se začátkem chladné a temnější části roku je úzce svázaný se smrtí a připomíná duše zemřelých. Noc z 31. října na 1. listopadu byla pokládána za nejmagičtější v roce, protože se podle tradice stíraly hranice mezi světem mrtvých a živých a duchové přicházeli zpět na svět, aby bloudili mezi živými. Právě toto připomíná nejznámější halloweenský zvyk – obchůzka v kostýmech, které se říká Trick-or-treating, což v překladu znamená „dejte mi koledu, nebo vám něco provedu“.

Tradiční výzdoba ze svící, kterou si lidé připravovali, měla pomoci ztraceným duším najít klid a cestu zpět do duchovního světa. Zároveň také měla živé lidi ochránit před vlivem zásvětí.

Dýně místo tuřínů

Svátek v podobě, ve které je dnes známý, má své kořeny ve Skotsku a Irsku. K jeho rozšíření pomohla masové imigrace Skotů a Irů do USA v 19. století. Teprve v USA také vznikla tradice vyřezávání dýní, původně se totiž vydlabávaly tuříny. S dýněmi se ale lépe pracuje a i díky své velikosti, barvě a tvaru bývá výsledek lepší a s blikotající svíčkou uvnitř i strašidelnější.

Typickými halloweenskými barvami jsou oranžová a černá, které můžete v rámci výzdoby použít naprosto na cokoli – od girland do oken až k brčkům na pití. Vaší fantazii se meze nekladou. Oranžová barva je symbolem končícího letního času a žní. Černá naproti tomu odkazuje na blížící se zimu a s ní spojenou smrt.

Magická moc předvečera Všech Svatých je spojená také s kouzly a čarodějnicemi. Halloweenskou výzdobu můžete tedy také doplnit o symboly typických zvířat spojených s čarodějnictvím, jako jsou kočky, sovy a netopýři. Setkáte se ale i s pavouky a havrany.

Jak použít motivy ohně, dýní, čarodějnic i magických zvířat v halloweenské výzdobě?

FOTOGALERIE

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.