Dýně, lebky a netopýři – jakou výzdobu vyžaduje svátek mrtvých Halloween a proč?

Přestože v našem kulturním kontextu jsme historicky zvyklí spíš na zádumčivé chvilky usebrání ve vzpomínce na všechny zesnulé při Dušičkách, původně keltský svátek Halloween si v globalizovaném světe do našich životů už prošlapal cestu. Kde ale má tato dnes již dobře prodejná tradice své počátky?

Keltská rozlučka s létem

Oslavy Halloweenu připadají na předvečer křesťanského svátku Všech svatých, tedy na 31. října, a připomínají už podle keltské tradice, koneckonců podobně jako právě ty naše Dušičky, vše záhrobní a tajemné. Právě Keltové se v noci na přelomu října a listopadu loučili s létem a oslavovali boha mrtvých Samhaina. Převlékali se do masek a zapalovali ohně, které měly duchy zesnulých přivést této noci mezi ně.

Povahu těchto duchů ovšem Keltové nevnímali temně či děsivě. Naopak věřili, že záhrobní bytosti mohou pomoci potřebným a uškodit nepřátelům. Právě proto jsou tedy morbidní a duchařské motivy pro Halloween výsadní, ba dokonce i nutné. Někdy je zkrátka nezbytné trochu se bát. Chtěli byste do svého domu také nalákat nějaké dobré duchy, aby vám pomohli? Naveďte je správným směrem a ujistěte se, že díky dýňovým lucernám a dalším dekoracím příznačným (a možná i přízračným) pro tuto starou keltskou tradici k vám zaručeně cestu najdou.

Jack-o‘-lanterns

To by nebyl Halloween, kdyby člověk nezakopl alespoň o pár lucerniček z dýní. Dlabání a vyřezávání dýní může být zábava pro celou rodinu. Děti se vyřádí při vytváření děsivých dýňových grimas, zatímco vy vymyslíte, jaké podzimní dobroty půjde uvařit ze zbytkového materiálu. Společně pak můžete hledat místa v zahradě nebo v bytě, odkud se budou zářící obličeje nejlépe šklebit na svět i za jeho hranice.

Rodinný dům hrůzy

Přestože si Halloween bez dýní asi těžko dokážeme představit, nejsou jediným motivem, který může zpřístupnit váš dům dobrým duchům. Tradice v zemích, kde je tento svátek již etablovanou záležitostí, velí proměnit celý dům v palác hrůzy. Angličani, Irové, Američani ani Australané se nebrání tomu, aby na jejich zahradách během těchto podzimních dní vyrostl malý hřbitov či aby se jim na pergole objevil oběšenec. Nikdo se ani nepodivuje tomu, že sousedovi z garáže vykukuje kostlivec nebo má vstupní dveře celé od krve. U nás samozřejmě na takové extrémy zvyklí nejsme, nicméně nějakého netopýra v okně nebo pavouka na stěně bychom tolerovat mohli. Dobří duchové i děti takovou dekoraci jedině ocení.

Čarodějnice, jejich kočky a další potvory

Oblíbeným motivem jsou i čarodějnice, kouzelníci a k nim příslušná havěť. Pozvěte je domů také a nabídněte jim dobrotu. Přestože u nás halloweenskétrick-and-treating (koledování) v kostýmech není zavedené, dětský maškarní večírek k tomuto období prostě patří.

Masky jsou v tuto dobu výhodné i z toho důvodu, že jejich nositele chrání před duchy, kteří by mohli vůči nim mít nekalé úmysly. Zásadní tedy je zamaskovat se za co nejkrvelačnější monstrum, na jaké si jen málokdo troufne. Když si k tomu ve vyzdobeném domě ještě pustíte nějaký trochu děsivý film, zlé duchy odeženete a těm dobrým u vás bude jako v bavlnce a zaručeně vám připraví jen a jen příjemnou zimu.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.