Geniální architektonický detail z minulosti aneb Víte, co je to prampouch?

Středověká města skrývají spoustu zapadlých křivolakých uliček a romantických zákoutí. Říkali jste si někdy, k čemu asi jsou takové ty podivné můstky mezi domy, které nikam nevedou a člověk by po nich stejně sotva přešel? Povíme vám to tajemství!

Nenápadné, ale nepostradatelné

Prampouch – to není polozapomenutá středověká nadávka, ale jednoduše geniální stavební prvek. Jak říkají chytré knihy, jedná se o zděný oblouk, který je postavený mezi dvěma domy v úzkých ulicích středověké zástavby. Prampouchy se většinou nacházejí přibližně na úrovni prvního patra domů, jsou zděné a bývají kryté stříškou, aby lépe odolávaly vlivům počasí.

Praha, Průchodní ulice

Většinou najdete takových rozpěrných oblouků mezi domy hned několik. To úzce souvisí s jejich účelem. Prampouchy totiž pomáhaly rozložit tlak kleneb ve středověkých domech. Kdyby prampouchy nebyly na svých místech, stěny domů by nevydržely tlak vyklenutých stropů a zbortily by se. Podobnou funkci jako prampouchy u středověkých domů zajišťoval u velkých středověkých kostelů vnější opěrný systém, jaký můžete v Čechách vidět například u katedrály sv. Víta na Pražském hradě nebo u kostela sv. Barbory v Kutné Hoře.

Kutná Hora, chrám sv. Barbory

Středověké kouzlo nahradily traverzy

V současnosti už se prampouchy nevyužívají, technologie ve stavebnictví se totiž vyvinuly a proměnily. To, co dříve řešily klenuté stropy, dnes zabezpečují traverzy a železobetonové konstrukce. Přesto i dnes můžete nad sebou v úzkých průchodech mezi vysokými domy potkat „spojovací můstky“, jedná se však buď jen o umělecký záměr, nebo o funkční a průchozí spojovací chodbu.

Kutná Hora, Vysokostelská ulice

Funkce prampouchů je sice už překonaná, ale jejich středověké kouzlo tím vůbec neutrpělo.

Praha, Melantrichova ulice

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.