Harmonizujte si domov pomocí feng-šuej. Poradíme vám, jak na to

Necítíte se dobře v prostoru vašeho bytu nebo domu? Možná je to tím, že v něm schází harmonie a je narušeno plynutí energie (tzv.čchi, která vyživuje prostor kolem nás). Zkuste jednoduchá pravidla feng-šuej, která vám pomohou vrátit vašemu domovu rovnováhu a harmonii.

Feng Shui

Hra s polaritou a základními elementy
Čínské učení feng-šuej se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru. Hraje si s polaritou jinu a jangu a pěti základními elementy (voda, země, oheň, vzduch a kov). Mezi těmito prvky se snaží najít harmonii pomocí barev, materiálů, tvarů, vůní a zvuku.

Buddha Spiritual Concept

Hledání ztracené rovnováhy
Umění rovnováhy se netýká jen domova, harmonii neustále vyhledáváme i v běžném životě. Podle feng-šuej každý, kdo vstoupí do jakéhokoliv prostoru, hledá jeho těžiště. Rovnováha a těžiště pracují zároveň, když rovnováha chybí, necítíme se dobře.

Například hojně využívanou místnost bytu kuchyň je nejlepší umístit do středu bytu. Tato místnost by také měla ležet v propojení vchodových dveří, nikoli šikmo od vchodu. Měla by být dobře prosvětlená a otevřená alespoň do dvou stran. Vybavení obývacího pokoje, jako jsou židle a křesla, umístěte čelem ke vchodu.

Modern kitchen

Proti vchodovým dveřím by nemělo být WC, mohlo by odplavit vaši energii při příchodu. Další nevhodný prvek, který se často objevuje v předsíni, je zrcadlo. To by mohlo odrážet veškerou energii v bytě a posílat ji pryč. Předsíň vybavte tak, aby ji osvětlovalo přirozené denní světlo, na poličku dejte fontánku, která posílí energii čchi.

Bathroom

Plynulý tok energie je v ložnici zásadní
V ložnici čerpáme energii, proto je důležité, aby správně fungovala. V prostoru nad postelí by nemělo nic viset, vaše energie totiž musí plynout z prostoru do prostoru bez překážek. Je dobré odstranit veškerou elektroniku, ta může negativně ovlivňovat váš spánek vysíláním elektromagnetických vln. Také se nedoporučuje umístění postele naproti dveřím nebo zrcadlu. Rostliny se špičatými listy z ložnice odstraňte. Dle feng-šuej můžete pěstovat pouze rostliny s kulatými listy, a to v případě, kdy má rostlina dostatek prostoru kolem sebe.

Bedroom

Tip na závěr – počet předmětů stejného druhu (například židle, květiny ve váze) by měl být vždy sudý, přece nechcete zůstat i v běžném životě sám.

Informace o feng-shui jsme čerpali z přednášky Jiřího Černáka, který se touto filosofií dlouhodobě zabývá.

 

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.