Hledáte originální kachlíky do koupelny či kuchyně? Najděte inspiraci v historii

Keramické výrobky vyráběli již Egypťané a Mezopotámci 4000 let před Kristem. Odtud se pomalu rozšiřovaly do ostatních vyspělých oblastí, jako byl například starověký Babylón, později i do římské říše. Vzory na dlaždicích a kachličkách jasně ukazují, ve které době byly zhotoveny. Provází nás tak průběhem celých dějin lidstva. Dokázali byste si představit vaši koupelnu nebo kuchyň s těmito vzory?

Na úvod nabízíme jako ochutnávku jednu velkolepou stavbu starých časů, za kterou nemusíte jezdit daleko. Ištařinu bránu (575 př. n. l.), která se nachází v Pergamském muzeu v Berlíně, zdobí modré a žluté glazované dlaždice se 120 lvy.

Počátky keramiky najdete v pyramidách

Nejstarším dochovaným keramickým obkladem jsou dlaždice v Džosérově pyramidě (na obrázku), staré více než 4 500 let. Glazované dlaždice se v období Mezopotámie a starověkém Egyptě používaly k ochraně a reprezentativnosti budovy. Keramický obklad byl v té době velice drahou záležitostí, ukazoval totiž majetek vládce. Již tehdy se používaly v interiéru keramická dlažba a obklad. Řekové, Etruskové a Římani používali keramický obklad nejvíce na výzdobu svých obřích chrámů.

Od muslimských paláců k art deco

K velkému rozvoji keramických obkladů přispěla islámská kultura v 9. století (našeho letopočtu). Barevné dlaždice pokryté vrstvou stříbra nebo zlata v té době používali stavitelé v palácích a mešitách vládnoucích vrstev. I zde tak užití tohoto materiálu ukazovalo na postavení a moc obyvatele (či investora).

Do zbytku Evropy dorazily první dlaždice ve středověku. Rozšířeny byly především v 13. století na podlahách kostelů. S příchodem průmyslové revoluce přišel prudký nárůst počtu vzorů a barev. Ve 20. století byly motivy dlaždic nejvíce ovlivňovány uměleckými směry art nouveau a art deco.

Vkusná odvaha a fantazie domovům sluší

Dnes si můžete vybrat z nepřeberného množství barev a vzorů. Hitem se stávají napodobeniny kachliček našich předků nebo 3D dlaždice, které vystupují do prostoru.

Dejte sbohem unylé jednolité barvě vašich koupelen a kuchyní. Nebojte se je vyzdobit originálními kachličkami. Je to sice dražší, avšak váš domov se díky tomu dostane na vyšší úroveň a věřte nám, že pohled na vkusný design vaše oči neunaví.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.