Také hmyz někdy potřebuj domky. Vybudujte jim přátelské prostředí na vaší zahradě. Odmění se vám

Většina majitelů zahrádek se snaží udržovat svoji zahrádku v uklizeném stavu. Toto někdy až sterilní prostředí ale neprospívá živočichům, kteří mají na zahrádkách svůj domov. Naopak neposekaný kout s vrstvou spadlých větví je místo, které zvířecí obyvatelé zahrádky navštěvují nejraději. Pokud chcete mít uklizenou zahradu, a přesto na ní mít život, postavte drobným živočichům přírodní hnízdiště. Uděláte tak domov například včelám samotářkám, které se za odměnu postarají o vaši úrodu.

1. Hotel pro včely z dutého špalku

Na hnízdiště pro včelí obyvatele budete potřebovat dutý špalek o průměru do dvaceti a výšky čtyřiceti centimetrů nebo špalek s vyhnilým středem. Ten odstraníme až na tvrdé dřevo. Poté jeho střed naplníme vhodným přírodním materiálem.

Aby si do něj mohli jeho obyvatelé zalézt a naklást vajíčka, je potřeba volit dutý materiál, jehož otvor poté hmyz zavíčkuje. Z výplně by měla vzniknout hustá struktura. Vhodným materiálem je například stéblo slámy a rákosu, doplněné hliněnou mazaninou a bezovými větvičkami.

Zručnější mohou do středu špalku místo slámy vyvrtat otvory 5–10 cm hluboké, vzdálené od sebe 2–4 cm, které poslouží stejně dobře. Umístit ho můžete mezi naskládanou hromadu dřeva, a dobře tak kontrolovat nové hosty.

Kdo nemá po ruce dřevěný špalek, může ho nahradit obyčejnou plechovkou, kterou naplní stejně jako v předešlém případě. V takovémto jednoduchém příbytku se bude líbit především včelám samotářkám.

2. Domeček pro škvory

I když se to na první pohled nezdá, škvoři jsou užiteční tvorové. V jejich potravě totiž převládají mšice, které nám ničí květiny. Domek si tedy také zaslouží a jeho výroba není vůbec složitá. Vezmeme si hliněný květináč a dřívko, které bude delší než průměr horní hrany květináče a poslouží jako zábrana proti vypadnutí výplně. Na dřívko přidělejte provázek, který následně protáhněte otvorem v květináči. Ten vyložte dřevní vatou nebo slámou a zavěste ho vzhůru nohama.

3. Motýlí ubytovna

Aby přilétli motýli na vaši zahradu, budou potřebovat úkryt, ale hlavně potravu v podobě nektaru z květin. Nejlepší jsou květy trnky, šeřík, hloh a komule davidova. Hlavní zásadou pro vhodný motýlí příbytek je, že místo kulatých otvorů vyříznete otvory podlouhlé tak, aby semotýli vešli dovnitř i s křídly. Tvar motýlího domku může být podobný jako ptačí budka s tím rozdílem, že jeho budka bude méně hluboká a vevnitř budou jako náplň tenké větvičky.

Jak vidíte, i hmyzí přátelé potřebují své domovy. Nezapomínejte na ně a připravte jim úkryt, který může být pěknou částí vaší zahrady. Nehledě na to, že vaše děti se mohou podílet na výrobě a přitom se dozví něco nového o fungování a ochraně přírody.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.