DIY: stylová houpací síť netradičně

Žádá si váš odpočinek pohodlnou a stylovou houpací síť? S trochou času, několika nástroji a hrstkou základních matematických schopností budete mít krásné křeslo, ve kterém se odrazí vaše vlastnoruční dovednosti. Tato houpací síť je vytvořena technikou makrame, která spočívá ve stahování šňůrek k sobě, tedy obyčejném uzlování. Je ověřena stoletou tradicí, používá se k výrobě nábytku, držáků rostlin a dalších domácí dekoračních předmětů. Makrame se tedy nemusíte bát. Pokud zvládnete jednoduchý uzel, můžete si na ni troufnout i vy!

 • 3 kusy kolíků z tvrdého dřeva o průměru 7 cm , alespoň 75 cm dlouhé
 • 2 kusy kolíků z tvrdého dřeva o průměru 1.5 cm , alespoň 90 cm dlouhé
 • 190 m makramové šňůry nebo lana o průměru 0,7 cm
 • 7,5 m lana o síle alespoň 1.75 cm
 • 4 kusy vrutů o 2,5 cm
 • vrtačka
 • metr
 • nůžky

 

2

Když budete měřit a vrtat do kolíků, zajistěte, aby byly všechny otvory v jedné rovině a porovnejte si je navzájem tak, aby byl rám v dokonalém čtverci. Na dvou kratších kolících si naměřte a vyznačte 5 cm a 9 cm od každého konce. Na třetím z delších kolíků stačí vyznačit 9 cm od obou konců.

21d85450-a07b-4a20-bc18-c9ede013dfdd

Na každé značce, kde jste naměřili 9 cm od konce vyvrtejte díru o velikosti 0,5 cm a na každé zbylé značce (naměřených 5 cm od konce) vyvrtejte díru o velikosti 1.5 cm.

5c44429f-b36b-4357-94cf-d46529de02fa

Odstraňte vzniklé třísky a piliny od vrtání.

6d2f7315-b60a-4aee-843a-225b5e41a21c

Vytvořte si čtvercový rámec pro sedadlo provléknutím kolíků do vyvrtaných 1,5 cm otvorů a upevněte je silnějšími kolíky. Ponechte si aspoň 2.5 cm přesah na obou koncích.

ee706f6a-c83d-457a-8d55-9a255bf9353e

Vyvrtejte malý pilotní otvor, kde se kolíky proťali a použijte 2.5 cm šrouby a zajistěte dohromady oba kusy.

fefd19a8-1f7f-4a77-8bdb-1e099d5e82da

Před tím, než se pustíte do makrame, zavěste si dočasně rám v místě, kde můžete při uzlování lana snadno stát nebo sedět.

c53cabee-60a6-4b1e-bc5c-f98968132501

Použijte 0.7 cm silné lano a vytvořte si z něho 8 m dlouhých 16 kusů. Zní to jako hodně, ale jak se uzluje, lana se rychle zkracují. Vyzvedněte jeden kabel a přehněte jej v polovině. Udělejte smyčku kolem kolíku zepředu dozadu. Stáhněte si konce přes smyčku. Pokračujte se všemi 16ti kousky šňůry. Poté, co všechny visí, budete mít 32 konců.

be0da3a1-8271-4df9-b381-c1be9b2ffa67

Sedadlo vytvoříte jednoduchými čtvercovými uzly. Počínaje prvními čtyřmi provazy, vezměte levý konec a provlečte je přes další dva pod pravý konec.

c76d685c-12f0-4d60-90da-2531cbbafe8e

Tento pravý konec vezměte a protáhněte (stejně opačným směrem) přes střed pod oba konce nahoru přes vzniklou díru z předchozího levého konce.

e460b4e4-0ab9-4ab1-9f23-06c3921521f6

Chcete-li dokončit druhou polovinu uzlu, budete dělat totéž v opačném směru. Vezměte ten pravý konec a provlečte jej přes střed pod levý konec. Pak levý konec protáhněte pod středem obou šňůr a nahoru do díry procházející přes pravou šňůru. Pevně utáhněte uzel. Takto pokračujte u všech zbylých 15ti kusů.

cfc73b03-9c91-47ad-b444-3514cca1171d

V další řadě také použijte stejný čtvercový uzel, ale začněte se třetím koncem. Použijte dva prvky z každé sekce. Při jejich uzlování dohromady se ujistěte, aby všechno bylo co nejpřesnější (stejné mezery). Pokračujte, dokud nedosáhnete na konec svých šňůr.

632578c3-ea06-40de-b322-913d5a08ef58

Nyní se vzor opakuje. Stejně jako na začátku, uvažte čtvercový uzel s prvními čtyřmi provazy a dále pracujte napříč. Pak použijte třetí šňůru a pusťte se do dalšího řádku.

87979124-f61f-477f-acee-44cba3fcb8e1
Pokračovat v uzlování, dokud nebude sedadlo dlouhé aspoň 115 cm. Hotové makrame musí být delší než rám.

7e1636dc-eb7b-4198-b4a8-82a7fdd4cdaa

Připojte konce ke spodní části rámu, vezměte všechny čtyři konce z každé sekce a udělejte z nich kolem kolíku uzel.

263ccf58-4472-4e36-9a7c-800feb78b732

První uzel utáhněte druhým uzlem rozdělením svazku na dvě části. Utáhněte jej co nejvíc můžete.

4b29010f-08a1-48af-af97-4c039518218c

Uřízněte konce šnůrek v požadované délce. Můžete opálit konce, nebo je nechat jen tak.
a7d541b4-f2b7-4746-acda-f3005ce033ea

Druhé silnější lano přeřízněte v polovině. Každý z kusů přeložte na polovinu a udělejte u objímky s dostatečnou rezervou uzel (jako u kravaty) a vytvořte smyčku.
93e875a2-8f41-4437-9b01-174453e51347

V tomto okamžiku si usnadníte práci, pokud můžete zavěsit lano v dočasném místě smyčky. Ujistíte se tím, že všechny lana jsou otočená kupředu. Použijte zbylý ze tří kolíků. Protáhněte lano přes každou díru a vždy uvažte uzel s odstupem asi 50 cm mezi kolíkem a smyčkou.

b7d62e22-34ee-4089-bcc6-4f300c710206

Pokračovat se stejným kusem provazu. Až dolů skrz horní části rámu na každé straně a svažte volné uzly, přičemž nechte 75 cm od obou kolíků. Chce to volný uzel, protože jakmile se pověsíte do hotového židle, bude ještě potřeba provést některé drobné úpravy.

39537497-b2b2-4ffa-8f67-6fcdbcbe6150 (1)

Rozdělte dva 160ti cm kousky lana o tloušťce o.75 cm.  Začněte ve spodní části rámu, spojte jedno lano na každé straně otvorem a uvažte volný uzel. Tentokrát by uzel měl být pod kolíkem s lanem držící jej nahoru.

9d9a5714-29ad-4258-abd0-f4822f8ea4bf

Veďte lano po celé délce až na vrchol třetího kolíku. Obtočte lano kolem kolíku a svažte volný uzel, tak 150 cm mezi třetím kolíkem a dolní částí rámu.

80b8830e-9423-46cd-a800-86effa6cea18

Nyní si můžete pověsit židli na trvalejší místo pomocí pevného háčku na verandě, stromu či stropu. Ujistěte se, že všechna lana jsou vyrovnaná. Pokud potřebujete provést nějaké úpravy, teď je čas, abyste tak učinili. Stačí už jen dotáhnout všechny vaše uzly a je hotovo! Při prvním posazení do houpací sítě buďte opatrní. Lana se malinko rozšíří v závislosti na vaší hmotnosti. Poté, co se přesvědčíte, že všechno dobře funguje, odřízněte přebytečné lano visící zpod suků a opalte jej, aby se netřepilo anebo ho můžete nechat volně.

14d3561f-5f34-4d49-b0d5-fd5788a679e0

Gratulujeme 🙂

foto: Ehow.com

Souhlasím s podmínkami

 1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
 3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
 4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.