Jak bydlela smetánka? Prohlédněte si funkcionalistickou nádheru luxusního Skleněného paláce

V pražské Bubenči se nachází jeden zdánlivě nenápadný, o to však pozoruhodnější činžovní dům. Jedná se o tzv. Skleněný palác. Tento funkcionalistický klenot nechala postavit Zemská banka a významně se tak zasloužila o obohacení české předválečné architektury.

Topení v podlaze i bunkr

Činžovní dům postavili v letech 1936 a 1937 podle plánů architekta Richarda Ferdinanda Podzemného (jeho další známou realizací je Podolský plavecký stadion). Na svou dobu se jednalo nejen o nejmodernější, ale také o nejluxusnější byty u nás. Budova disponovala vymoženostmi, jako je podlahové topení, tenisový kurt, sluneční terasa nebo podzemní garáže. V domě se nachází dokonce i podzemní kryt, který byl schopný pojmout všechny zdejší obyvatele, neboť stavba byla dokončena těsně před válkou, a tak vzhledem k tehdejšímu politickému vývoji v Evropě myslel architekt i na ty nejhorší scénáře.

Telefonní budky pro všechny

Hmota domu vytváří okosené nároží malého náměstí a člení se na tři části, z nichž střední část je se svými sedmi podlažími nejvyšší a zakončuje ji prostorná střešní terasa. Boční části jsou již pouze šestipodlažní. Pojďme se nyní „virtuálně“ projít celým domem…

Začneme odspodu, kde po celé délce budovy vede prostorná chodba, z níž je možné vstoupit na jedno z pěti schodišť. Pokud bychom šli na návštěvu za někým konkrétním, je potřeba si volbu schodiště dobře rozmyslet, neboť přízemní chodba je jediné propojení celého domu. Ve vyšších patrech se budova dělí na bloky, kterými nelze procházet.

Protože se jednalo o nejmodernější bydlení, najdeme v přízemí také několik telefonních budek, jejichž počet přesně odpovídá počtů zdejších bytů. Ano, pokud jste chtěli telefonovat, museli jste i z posledního patra dolů do přízemí. Je ovšem nutné podotknout, že v roce 1937 telefony v domácnostech ještě stále nebyly samozřejmostí.

Málem bych zapomněl na výtah, který doplňuje všech pět schodišť. Pokud jste se však chtěli svézt, bylo nutné hodit do malé zdířky u dveří výtahu několik haléřů, jinak se výtah nerozjel.

Aby služebné byly neustále po ruce

Celá budova má rozsáhlé podzemní prostory, mezi které patří různé spižírny, technické místnosti, prádelny a sušárny. Do těchto prostor většinou nechodili nájemníci, ale jejich služebné, pro které byl ve většině bytů vyhrazen malý pokoj, a tak mohly být k dispozici v podstatě 24 hodin denně. Zajímavostí jsou podzemní garáže, které se nacházejí pod zahradou. Díky tomu jsou garáže osvětleny přirozeným denním světlem, které sem proniká skrze luxferový strop. Z garáží je možné vstoupit také do podzemního krytu, který byl schopný poskytnout útočiště všem zdejším nájemníkům, a v případě, že by došlo k zavalení vchodu, nachází se zde druhý – tajný, jímž bylo možné bezpečně vylézt uprostřed zahrady.

3b

Proč vlastně Skleněný palác?

O exkluzivitě bytů vypovídá mimo jiné i výše nájemného. Za větší byt se po otevření domu účtovalo nájemné 1 000 korun měsíčně. Odměnou za to bylo, že každý byt měl balkón nebo zasklenou lodžii, a i v případě, že jste obývali garsoniéru, nejednalo se v žádném případě o malý pokojíček. Všechny prostory zde navíc ovládá světlo, čehož si lze všimnout již při cestě po jednom ze schodišť. V podstatě je zde jedno dlouhé okno přes všechna podlaží. Podobně jsou řešeny i interiéry bytů, na rozměrná prosvětlená okna je zde kladen opravdu veliký důraz. Odtud mimochodem dostal dům i své jméno – Skleněný palác neboli „Skleňák“.

Protože je dům zakončen plochou střechou, bylo by škoda tuto vlastnost nijak nevyužít. Nájemníkům poskytovala terasa exkluzivní výhled na severní část katedrály sv. Víta, na celou Bubeneč, Dejvice, Babu a vůbec na poměrně velkou část Prahy. Krom krásného výhledu zde bylo k dispozici také několik lehátek, stolní tenis, sprchy na osvěžení v horkých letních dnech, ale především bar s vlastní obsluhou! Dnes je bohužel terasa kvůli rekonstrukci pro nájemníky nepřístupná, a tak si všechen tenhle komfort musíme pouze představit.

Tenisový kurt v zahradě

Vraťme se ale zpět na zem. Dům svým půdorysem vytváří mělké písmeno „C“ a tím obepíná docela velikou zahradu, kterou mohli nájemníci užívat. K dispozici zde byla opět lehátka pro slunečné dny, tou nejhlavnější atrakcí však byl tenisový kurt. Myslelo se zde samozřejmě i na ty nejmenší, pro které bylo připraveno pískoviště a další atrakce.

Pro prominenty totalitních režimů

Zdejší obyvatelé si bohužel tohoto luxusu neužívali moc dlouho. Krátce po dokončení domu přišla válka a veškeré obyvatelstvo muselo uvolnit své byty prominentním nájemníků. V této době zažil dům i dramatické chvilky. Dodnes si můžete na plechových krytech zvonků v přízemí všimnout důlků po výstřelech. Ani po válce nebyla situace lepší, vše bylo znárodněno a jedni prorežimní nájemníci vystřídali druhé. Nyní vlastní dům městská část Praha 6, pod jejímž dohledem prochází celá budova postupnou rekonstrukcí. Časem by tak snad měla být opět zpřístupněna i střešní terasa.

Okouzlil vás tento funkcionalistický skvost? Osobně preferuji spíše starší zástavbu, nicméně v tomto případě bych pravděpodobně zcela propadl kouzlu a eleganci funkcionalistických linií.

FOTOGALERIE

Titulní fotka: archiweb.cz 

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.