Jak bydlí chrostíci

Znáte chrostíky? Jestli vám to nic neříká, jste na správném místě. My vám chrostíky nejen popíšeme, ale také vám ukážeme, jak pracují.

Společně s architektem Petrem Kučerou jsme se podívali na historii a zajímavosti o typickém českém bydlení. Ale nejenom lidem záleží na tom, jak bydlí. I zvířata si vybírají a staví svá obydlí tak, aby jim co nejvíce vyhovovala. A stejně jako u lidí, ani u zvířat nezáleží ani tak na tom, jestli je nový příbytek malý či veliký, prostý, nebo zda si ho vyzdobí podle poslední módy. Nejdůležitější je, aby se v něm všichni cítili jako doma.

A tak když jsme si ukázali, jak bydlí Češi, rozhodli jsme se podívat také na to, jak se bydlí v říši zvířat. A vybrali jsme si trochu nečekané hrdiny. Možná je znáte z příběhů Ondřeje Sekory, možná jste se s nimi potkali při koupání v českých řekách a potocích.

Chrostíci jsou drobní motýli, jejichž larvy žijí ve vodě a staví si charakteristické rourkovité domečky z různých materiálů, jako je písek, dřívka, spadané jehličí a všechno, co najdou na dně vodních toků. Každý druh chrostíků má raději jiný stavební materiál, ale všichni chrostíci jsou opravdu pilní a šikovní stavitelé.

Toho si všimla už celá řada lidí a využili chrostíky na vytváření schránek z materiálů, s nimiž se jinak v přírodě příliš nesetkají. A přesně to jsme se rozhodli vyzkoušet také. A co budeme dělat, když nám chrostíci opravdu postaví něco krásného? Nechte se překvapit!

Ve videu můžete sledovat život a práci chrostíků v našem pokusném akváriu, na fotografiích jsou pak zachycené momenty z lovu chrostíků v jižních Čechách.

Sledovat chrostíky při práci můžete každý den od 10:00 do 20:00.

Za pomoc s chrostíky děkujeme doktoru Martinu Bláhovi z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Živý přenos

Fotogalerie

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.