krytý nadzemní bazén

Jak správně zazimovat bazén?

Léto se s námi rozloučilo, což zatím neznamená, že bychom se měli vzdát vodních radovánek. Teplé dny, kdy bychom se nemohli koupat, ještě nekončí, ovšem připraveni na zazimování bazénu byste měli být. Víte, jak na to?

Rady, jak zazimovat bazén

Problém se týká bytelného vestavěného bazénu, který je komfortnější, zazimují se ale i nadzemní bazény. Rozhodně je na zimu připravte, protože nedostatečná péče by mohla mít na svědomí jejich poškození, což by šlo do nákladných oprav. Záleží samozřejmě na tom, jestli máte dispozice k udržení bazénu i v zimním období, nebo budete vodu vypouštět.

čištění bazénu

Věnujme se nejprve druhému případu, protože je častější a využívá se u betonových či keramikou obložených bazénů. V nich tedy nesmí zůstat ani hladinka vody. Kdyby zmrzla v zimě v led, popraskaly by stěny (pokud nepodniknete kroky zmíněné ve čtvrtém odstavci). To znamená, že po důkladném vysušení je třeba bazén přikrýt. Zdaleka se ale nejedná o veškerou péči.

Stačí jen zimní krycí plachta na bazén?

Prvotním krokem, než se rozhodnete zazimovat bazén, je samozřejmě vypuštění vody. Ještě před tím vám doporučujeme, abyste z hladiny naběrákem se sítkem vybrali nečistoty. Je to jednodušší, než kdybyste je poté mokré a lepící se na dno vyndávali z vypuštěného bazénu. Důkladné vyčištění nastane po vypuštění bazénu.

modrá zimní krycí plachta na bazén

Odmontujte zařízení, která k provozu bazénu náleží (hadice, filtr, průchody atd.). Důkladně očistěte vnitřní strany bazénu čistou vodou. Rozhodně nestačí, když dosavadní voda jen odteče, je třeba stěny čistit tlakem a čerstvou vodou, ať se bazén zbaví chemických stop. Odstraňte schůdky, pokud jsou mobilní. Bazén přikryjte plachtou, aby na něj nepůsobily povětrnostní vlivy.

Jak můžete zazimovat nadzemní bazén

Zazimování platí i v případě, že v bazénu vodu necháte. Musíte jen udělat více kroků. To platí i pro nadzemní bazény. Je třeba vodu přizpůsobit změně počasí. Při prvních krocích zazimování opět platí, že je třeba odstranit nečistoty z vody. Poté vodu vypusťte pod úroveň skimmeru. Písek, který obsahuje filtr, propláchněte, abyste po sezoně odstranili nánosy nečistot. Následně je podstatné upravit pH vody, které by mělo mít hodnoty mezi 6,8 až 7,4. Obsah chloru ve vodě by měl být zhruba 0,4 mg/l.

ideální ph vody v koupacím bazénu

Do vody přidejte speciální zazimovací prostředky, jež udrží vodu čistou bez řas apod. Jakmile je voda v bazénu i přes zimu, doporučuje se v ní nechat pár do třetiny plných plastových lahví či plováky, protože případné zmrznutí vody by mohlo roztrhnout stěny bazénu. Bazén zakryjte opět speciální plachtou, k zimnímu využití určenou. Až budete bazén na jaře připravovat na sezonu, ubyde vám díky těmto pečlivým krokům velká dávka práce. A ušetříte i peníze.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.