Čištění myčky. Pohled z myčky směrem ven.

Jak vyčistit myčku? Pomůže ocet i speciální přípravky z drogerie

Máte doma myčku, která nemyje naprosto dokonale nebo dokonce zapáchá? Spotřebič je nutné čas od času důkladně vyčistit. Nečistoty uvnitř myčky ji mohou poškodit, navíc zůstávají i na umytém nádobí. Čištění myčky není žádná věda, v dnešním článku vám poradíme, jak na to.

Proč čistit myčku?

Možná se pozastavíte nad tím, proč je potřeba myčku na nádobí čistit – vždyť sama neustále svůj vnitřek omývá spolu s nádobím. Zbytky jídla, tvrdá voda a nečistoty však mohou způsobit zanesení filtru a trysek i nepříjemný zápach z myčky. Navíc usazeniny a špína ulpívají při každém mycím cyklu i na talířích a skleničkách. Vyhněte se zápachu, nekvalitnímu mytí či dokonce poruše s našimi čisticími tipy.

Jak nejlépe vyčistit myčku

Vždy před čištěním vyjměte, vysypte a pořádně opláchněte filtr na zbytky jídla – nejčastěji je umístěn na dně myčky a má podobu malého válce se sítem. Tuto údržbu byste měli provádět jednou za týden až 14 dní. 

Nečistoty se také zachytávají v okolí gumového těsnění dvířek. Vyčistěte je kartáčkem a nakonec zkontrolujte, zda má myčka dostatek soli a leštidla. Následně můžete využít několik způsobů, jak myčku vyčistit.

Čistič myčky z drogerie

Speciální čisticí prostředky z drogerie mívají různé účinky i efektivitu. Prodávají se ve formě gelu, prášku, kapslí nebo jako tablety na čištění myčky. Tekuté přípravky mívají i vlastní nádobku, se kterou je do myčky vložíte – není nutné lahvičku otevírat nebo obsah někam vlévat, stačí sejmout ochrannou nálepku. Některé čisticí prostředky do myčky můžete používat při mycím cyklu s nádobím, jiné se musí použít samostatně v prázdné myčce.

TIP: Při použití gelu, prášku nebo tablet na čištění myčky spusťte nejdelší program s nejvyšší teplotou. Zajistíte tak důkladné roznesení přípravku v celém spotřebiči a nejvyšší účinnost čisticích látek.

Čištění myčky octem

Myčku můžete zbavit mastnoty a vodního kamene pomocí obyčejného octa. Do prázdné myčky nalijte litr octa a zapněte nejdelší mycí cyklus. Vyčištění myčky octem skvěle funguje proti zápachu i usazeninám vodního kamene, navíc je jeho použití nejekologičtějším řešením. 

Jak vyčistit trysky v myčce

Potřebujete-li vyčistit myčku opravdu důkladně, můžete vyjmout vnitřní pohyblivá ramena a vyčistit je manuálně. Ramena najdete pod vrchním košíkem a na dně myčky. Vyjměte je a vyčistěte kartáčkem a párátkem nebo vatovou tyčinkou. Poté je nainstalujte zpět a vyčistěte myčku podle postupů výše.

Spotřebič nechávejte pootevřený

Nenaplněnou myčku nechávejte pootevřenou, abyste zajistili proudění vzduchu a zamezili vlhkosti a vzniku nepříjemných pachů. Jakmile se ukončí mycí cyklus, otevřete dvířka dokořán, aby mohla pára uniknout. Díky pravidelné údržbě a čištění bude vaše myčka dlouho jako nová a umyté nádobí bude doopravdy čisté.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.