Jak zabezpečit chalupu

Někdy se říká, že Česko je rájem zlodějů. Dvojnásobně pak toto ohrožení platí pro nemovitosti, které nejsou celoročně obývané, a proto je zvláště v zimních měsících lupiči navštěvují obzvláště rádi. Jak ochránit svou chatu a chalupu? Poradíme vám.

Myslete dopředu
V každém případě předem zažeňte myšlenku, že vám se to nestane. I když máte bdělé sousedy a chalupu na návsi, riziko nezvané návštěvy je tu vždy. Určitě také případným zlodějům nic neulehčujte a nenechávejte volně k dispozici na dvoře nářadí nebo předmět, jako například kovové trubky, které by mohly dobře posloužit při snaze dostat se do objektu. Přes zimu pak nezapomeňte ve špalku zaseknutou sekerku, kterou se dají velmi snadno urazit visací zámky.

Buďte chytřejší než zloděj
Ačkoli se to může zdát až neuvěřitelné, značné procento zlodějů odradí už jen fakt, že má dům dostatečně vysoký plot a kvalitní zámky na bráně. S lupem se přeci jen musí někudy utíkat a překonávání plotu je velká komplikace.

Při zabezpečování je dobré myslet i na méně zjevná riziková místa, jako jsou sklepní okénka, světlíky, střešní okna a průlezy. Každý nedostatečně zabezpečený vstup do objektu může zloděj vnímat jako pozvání.

Welded wire fence.

Jak zabezpečovat? Nepodceňte mechanické zábrany
Na českém trhu je široká nabídka petlic, visacích zámků, závor a dalších bezpečnostních mechanismů, mají však velmi rozdílnou kvalitu. Vždy věnujte pozornost obalu, na kterém by měl být označen stupeň ochrany, který produkt poskytuje. V České republice se často využívá takzvaná Pyramida bezpečnosti – ta má čtyři stupně, první je základní, čtvrtý značí velmi vysokou ochranu. U visacích zámků jsou pak normy ČSN P ENV 1627 a ČSN EN 12320. Zmíněné normy si také dobře nastudujte, pokud budete chtít dát svou chalupu pojistit. Pokud si nevíte rady, navštivte specializovaný profesionální obchod, kde vám poradí a pomohou vybrat zabezpečení odpovídající vašim potřebám i požadavkům.

Keys closing the door, garden outside.

Dveře
Chcete-li, aby byl vchod do vaší chalupy co nejbezpečnější, ale nechcete investovat do nákladných bezpečnostních dveří, určitě dbejte na to, aby se křídlo dveří otevíralo dovnitř, tedy aby panty nebyly přístupné manipulaci z vnějšku. Nainstalujte si také bezpečnostní kování s překrytím cylindrické vložky, a to nejlépe i s ochranou proti vytržení a odvrtání zámku. Pokud máte vchodové dveře prosklené a nechcete je vyměnit, je na místě použít bezpečnostní vrstvené sklo.

Burglary crime - burglar opening a door

Okna
Nejlepší ochranu oken poskytují bytelné mříže, ideálně umístěné na vnitřní straně, aby nebylo možné je z vnějšku vytrhnout. Pokud si však v chalupě nechcete připadat jako ve vězení, asi tuto variantu nezvolíte. Alternativu však můžou poskytnout takzvané nůžkové mříže, které se dají shrnout ke straně okna, nebrání výhledu a před odjezdem z chalupy je jen roztáhnete a uzamknete. Ačkoli není jejich pořizovací cena malá, úroveň ochrany, kterou přinášejí, je vysoká.
Další výhodou mříží je i psychologický efekt – zloději bude jasné, že dům je zabezpečený. Díky tomu se zvýší pravděpodobnost, že si pro svůj atak vybere spíše jiný, méně chráněný objekt.

destroyed window

Méně nápadným způsobem ochrany oken jsou fólie, které zabrání roztříštění skla. Jsou odolné, vydrží i velice silný náraz, jejich instalace je snadná a není nutná výměna okna. Nevýhodou může být vyšší pořizovací cena, která se pohybuje okolo 1 000 Kč na metr čtvereční a výše.

Jak ochránit majetek v domě?
Pokud objekt opouštíte na delší dobu, je vhodné cennosti buď odvézt, nebo uvnitř objektu ještě zabezpečit. Najděte nejlépe ochránitelnou místnost, pokud možno bez oken a jen s jedním vstupem, a do ní zamkněte cenné přístroje a nářadí. Doporučuje se též použití bezpečnostní skříně.

Hospodářské objekty a kůlny, ve kterých naproti tomu není co ukrást, raději nechávejte odemčené, abyste předešli zbytečnému poškození dalšího majetku.

Burglary

Nezapomínejte, že…
Ani sebelepší zabezpečení nikdy nemůže úplně vyloučit riziko, že do vaší chalupy vnikne někdo nepovolaný, proto tam nikdy nenechávejte cennosti, které nelze nahradit.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.