Jaro se blíží i na vaši zahrádku. Poradíme vám, jak správně prořezat ovocné stromy

Nabruste zahradnické nůžky a pilku! Nové vegetační období se blíží a je proto nejvyšší čas dostat zahrádku do formy. Jak na předjarní řez stromů? Řekneme vám to.

Nenechte strom vyběhnout

Zimní řez kultivuje růst vašich ovocných stromků a podporuje i lepší úrodu, protože květy a posléze i plody se vytvoří jen na perspektivních větvích. Správně provedený řez založí vzdušnou a přehlednou korunu, kde mají plody dostatek slunce a díky němu i možnost dozrát do krásy. Cílem řezu by tedy mělo být tvarování koruny tak, aby větve nerostly přímo pod sebou, aby se nekřížily a aby nesměřovaly do středu, ale aby pokud možno pravidelně vyplňovaly celou korunu.

Ideální je, když strom tvarujete už od jeho mládí. Řez ale vyžadují i starší stromy. Pokud jste jim dosud nevěnovali příliš pozornosti, nevadí, i tak je můžete zmladit a zlepšit tím jejich stav i úrodu. U vzrostlých stromů však postupujte pomaleji a po částech, aby to pro strom nebylo likvidační.

Vyšší neznamená lepší. Nenechte strom hnát zbytečně do výše a spíše veďte větve tak, aby rostly vodorovně – rostou tak pomaleji a lépe nasazují plody.

Mladé stromky vychovávejte

Zasadili jste na podzim nové stromky? Pomozte jim, aby lépe rostly, takzvaným výchovným řezem. Různé druhy stromů mají lehce odlišné potřeby, proto je nejlepší si ohledně řezu nechat poradit v zahradnictví hned při nákupu.

Obecně ale platí, že v prvním roce je vhodné centrální výhon (špičku) zkrátit tak, aby převyšoval boční výhony o pět až osm pupenů. Boční výhony pak ponechte jen čtyři, tak, aby byly pokud možno rovnoměrně rozmístěné a měly pět až osm pupenů. V dalších letech potom zkracujte větve podle přírůstků.

Pokud strom poroste pomalu, podpořte jeho aktivitu tím, že ho sestříháte více – boční výhony na jeden až tři pupeny, centrální ponechte vyšší.

Prořezávejte s citem a rozmyslem

Druhé patro větví začíná vznikat po třech až čtyřech letech. Větve, které pro něj ponecháte, dobře vybírejte – měly by být více než půl metru nad prvním patrem, a pokud možno ne přímo nad větvemi níže, aby koruna zůstala rovnoměrně prosvětlená.

U vzrostlých stromů pak provádějte udržovací řez – ten zachovává korunu vzdušnou a prosvětlenou. Zároveň při něm zbavujete strom zbytečných a nevhodných větví. Jde především o větve, které rostou dovnitř koruny nebo ty, které si jako stožáry prorážejí cestu ke světlu. Takové větve totiž strom vysilují a plodů se na nich nejspíš nedočkáte. Udržovací řez je nejvhodnější provádět až po odplození.

Stromy vždy prořezávejte s citem a rozmyslem. Nezapomínejte, že i strom je živý organismus, kterému můžete uškodit, a tím uškodíte i úrodě. Pokud si proto nejste jistí, poraďte se raději se školeným zahradníkem.

FOTOGALERIE:

Líbil se vám článek?

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.