V jižních Čechách vybudují dva rodinné domy, které budou fungovat na baterie

Už příští rok začne u jihočeského Vyššího Brodu v jižních Čechách stavba dvou jedinečných rodinných domů, které mají za cíl představit jednu z možností rodinného bydlení budoucnosti v praxi. Jejich výjimečnost bude spočívat v úplné nezávislosti na inženýrských sítích.

Projekt Český ostrovní dům, jehož partnerem je Hypoteční banka, chce mimo jiné urychlit nástup ekologicky šetrných technologií do běžné české výstavby domů. Bude také sloužit jako veřejně přístupná laboratoř nápadů a technických řešení soběstačnosti.

S vlastní fotovoltaickou elektrárnou a LiFePO4 bateriemi

Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu, ovšem zcela nezávislý na inženýrských sítích. Tak znělo zadání projektu nejprve pro studenty ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠTE v Českých Budějovicích, a poté pro tým technických expertů.
Jedním z hlavních úkolů tak byla potřeba vyřešení dodávky elektrické energie, jejíž spotřeba je u takzvaných ostrovních systémů klíčová. Hlavním zdrojem energie bude vlastní fotovoltaická elektrárna od GWL Powero instalovaném výkonu 10 kWp, doplněná bateriovým úložištěm na bázi LiFePO4 (lithium-železo) s kapacitou 20 kWh.

„Fotovoltaické panely budou zabudované v celé ploše jižní části sedlové střechy, kde nahradí střešní krytinu. Jako záložní zdroj jsme zvolili variantu automatického kotle na pelety se zabudovaným Stirlingovým motorem, který z tepla vyrábí elektřinu,“ uvedl Pavel Podruh, autor projektu Český ostrovní dům, který letos na podzim získal tzv. ekologického oskara v soutěži E.ON Energy Globe Award v kategorii mládež.

Vodu vyčistí bakterie, čerstvý vzduch přivede rekuperace

Jako zdroj pitné vody poslouží vrtaná studna, zatímco dešťová voda ze střech obou objektů zadrží společná podzemní nádrž o objemu osm kubíků. Odpadní vody budou čištěny aerobní bakteriální technologií. Do procesu čištění je zapojeno také okrasné jezírko, kudy voda projde ještě před tím, než se na pozemku vsákne do země. Tím se koloběh vody uzavře.

Vyřešit se také muselo vytápění a ohřev teplé užitkové vody. To bude v zimních měsících zajišťovat zmiňovaný kotel na pelety o výkonu 8 kW. Za příznivých slunečných dnů k ohřevu vody poslouží solární elektrická energie. Čerstvý vzduch do budov budou přivádět otevřená okna v kombinaci s chytrým systém větrání s rekuperací tepla.

Český ostrovní dům a vize budoucnosti

Pod projektem obou domů je podepsán mladý architekt Vojtěch Lichý a jeho kolega, odborník na technická řešení budov Petr Pávek. Oba ještě za studií zvítězili v loňském ročníku studentské soutěže Český ostrovní dům.

„Na základě vítězství jsme je oslovili, zda by podle našeho zadání nevytvořili projekt dvou prototypových, nezávislých staveb v jižních Čechách,“ vysvětlil Pavel Podruh, podle kterého je po více než roce jejich intenzivní práce a dalších členů týmu vedeného architektkou Janou Hořickou z Fakulty stavební ČVUT projekt v podobě, který dovoluje jeho prezentaci, a především vyřizování žádostí potřebných k jeho realizaci.

Než se všechny tyto náležitosti podaří obstarat, budou v hale GWL Power poblíž Prahy probíhat testy navržených řešení. Speciálně kvůli tomuto účelu byla postavena testovací kopie technické místnosti, která se poté objeví ve skutečných stavbách. „Umožní nám to vyřešit co nejvíc problémů ještě před tím, než začneme skutečně stavět,“ dodal Podruh.

Autor projektu Pavel Podruh počítá s tím, že pokud nenastanou komplikace z pohledu administrativy, budou oba domy do konce roku 2018 dokončeny. Poté bude probíhat zhruba půlroční testování, na které naváže zpřístupnění domů veřejnosti. „České ostrovní domy pak budou sloužit jako veřejná ukázka, kterou si bude možné po provedení rezervace vyzkoušet na vlastní kůži. Naším cílem je ukázat, že baterie, chytré řízení či šetrné nakládání s vodou mají místo téměř v jakékoliv budově a nemusí se zdaleka jednat o extrém kompletně odpojeného domu,“ řekl Podruh.

Velcí hráči spoluurčují nové trendy

Vysoká finanční náročnost projektu Ostrovní dům, která se řádově pohybuje v milionech korun, by se neobešla bez podpory partnerů. Kromě financí je ale důležité i vnitřní souznění všech, kteří se na projektu podílí. „Žijeme v době, kdy zásadní aspekty naší společnosti ovlivňuje nemnoho největších firem či jejich uskupení. Snahy o zlepšení stavu věcí proto musí nutně vést skrze evoluci těchto velkých hráčů. Právě oni totiž mají v rukou reálnou možnost věci zlepšit ve velkém měřítku. Proto jsem rád, že se na projektu jako hlavní partner aktivně podílí i Hypoteční banka, jednička na hypotečním trhu v České republice,“ sdělil Pavel Podruh, který oceňuje především ochotu Hypoteční banky nestát na místě a podporovat vývoj v oblasti udržitelného bydlení.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.