K jaru i létu patří grilování. Víme, jaké jsou nejnovější trendy. Vyberete si?

Milujete opékání buřtů a grilování? My také! A proto jsme vyrazili na veletrh FOR GARDEN a zjišťovali, jaké vychytávky na balkóny i zahrádky letos výrobci přinesli. Podívejte se s námi.

Grilování je fajn, ale máte raději pohled do plamenů? Spojte oboje dohromady! Kruhové ocelové ohniště, kde ve středu hoří oheň a kov se rozpaluje tak, že na okrajové ploténce si můžete ohřívat nebo opékat jídlo, nás velice zaujalo.

Ohniště můžete nebo nemusíte doplnit roštem, na kterém je možné vařit nebo případně i grilovat. Je také jen na vás, jestli ohniště postavíte jen tak na zem, nebo zda ho umístíte na podstavec, který lze použít i jako zásobník na dřevo.

S přenosnými ohništi se letos úplně roztrhl pytel, a to je dobře! Příznivci vlahých večerů a posezení u ohýnku si mohou mnout ruce.

Máte-li raději klasičtější, „kotlíkový“ styl, tohle by mohlo být něco pro vás. Oheň můžete rozdělat v jednoduše elegantní kovové míse a nad ní postavit kovanou trojnožku se závěsem na kotlík.

Na zahradu nebo vydlážděnou verandu si můžete pořídit i kovaný koš na oheň. Jen pozor na odletující jiskry!

Ovšem i milovníci grilů si na veletrzích přišli na své. Nás nejvíce zaujal gril, který vypadal jako matrjoška. Jde samozřejmě jen o malou variantu téhož, postavenou na roštu velkého grilu, ale i přesto. Pěkná barva, elegantní a jednoduše funkční design. Můžeme jen doporučit.

A na závěr tu máme i něco pro profíky. Vybrali byste si i vy? Napište nám do komentářů.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.