Kam za příjemným výletem a dobrým vínem? Pár tipů na nejoblíbenější vinařské stezky

Přišel podzim do vsi, kde jsi víno, kde jsi? No přeci ve vinných sklepích, které se i na podzim otvírají s radostí poutníkům po vinařských stezkách. Ti zde samozřejmě hledají spočinutí po dlouhé cestě, pohodu, zábavu a především doušek chutného vína. Hledáte-li také nějaké to výletní povyražení na jeden z posledních slunných víkendů, vinařské stezky by mohly být tou pravou volbou.

Pěšky nebo na kole – objevovat krásu naší země všemi smysly je k nezaplacení, i když následkem návštěvy pravého moravského sklepa může být dočasná smyslová otupělost. Kdo ovšem jí do polosyta a pije do polopita, může ostatní nadcházející den ráno hrdinně vést k další zastávce. Kam tedy můžete vyrazit s přáteli, rodinnou a párem náhradních jater na výlet? Pojďme si spolu připomenout nejvýznamnější tuzemské vinařské stezky.

Na Moravu za výhledy do krajiny a pořádným koštem

Kam jinam by měly vést kroky člověka lačného po víně než na Moravu. Když místo chůze šlápnete do pedálů kola, můžete urazit významné vzdálenosti mezi jednotlivými vinařskými oblastmi velmi snadno a ještě si k tomu zasportujete a pokocháte se nádhernou krajinou.

Komplex místních stezek je projektem ochrany kulturního dědictví a rozvoje vinařské kultury na jižní Moravě, který ambiciózně protkává celý kraj živelným turistickým ruchem už od roku 1999, kdy tato idea vznikla.

Všechny stezky jsou přehledně značeny, takže se nemusíte obávat, že vám degustace vína zamotá s mapou. Když budete putovat pěšky, můžete ochutnávat dle libosti, ale pozor, cyklisté jsou účastníky silničního provozu a mohou jezdit jen střízliví. Takže když vyrazíte na kole, může se vám po prvním sklepě snadno stát, že se změníte v pěší turisty. Bude to sice pomalejší, ale zase si více užijete architekturu vinných sklepů, která je často velmi malebná a folklórní.

Stovky kilometrů na kole

Vinařské stezky jsou budované především pro cyklisty, navíc počasí jim přeje. Moravské vinařské stezky jsou systémem značených tras o celkové délce 1 200 km. Obsahují deset okruhů, pojmenovaných podle základních vinařských oblastí, které navíc propojuje páteřní Vinná moravská stezka. Ta vede ze Znojma do Uherského Hradiště, a vydáte-li se po ní skrz na skrz Moravou, čeká vás 245 km v sedle kola.

Na hlavní okruhy navazují místní drobnější poznávací a naučné okruhy, které turisty seznamují s vinařskou kulturou, procesy a specifickými zajímavostmi daných oblastí. A čím že jsou různé oblasti zajímavé?

Mikulovská vinařská stezka

65 km, středně těžká, 1–2 dny

Bezesporu jednou z nejslavnějších a kulturními památkami nejnabitějších oblastí je Mikulovská stezka. Mimo jiné vede skrz Lednicko-valtický areál, kde si můžete prohlédnout novogotický zámeček, minaret, Apollonův chrám, sousoší Tři grácie, lovecký zámeček a další kulturní i přírodní památky. Nezapomeňte na Salon vín ČR ve Valticích, kde je možné ochutnat 100 nejlepších českých a moravských vín.

Uhersko-hradišťská vinařská stezka

75 km, lehká, 1–2 dny

Po Slovácku na kole se můžete vydat i s dětmi. V této oblasti je jen málo převýšení a stezky jsou tak snadno sjízdné pro každého. Po cestě můžete navštívit třeba šlechtitelskou vinařskou stanici v Polešovicích, tvrz ze 14. století v Hluku, několik rozhleden či Baťův kanál.

Stezka na pohraničí

37 km, lehká trasa, jednodenní

Skalická vinařská stezka je jedenáctá nejnovější trasa, která vás zavede i k našim slovenským sousedům. Po cestě vám dá okusit chutných odrůd, jako je Frankovka modrá, Skalický rubín nebo Veltlínské zelené. Děti si mohou pochutnat na tradičním Skalickém trdelníku.

foto: nazahori.cz

Vyrazíte-li ještě v této podzimní sezóně, můžete se zúčastnit mnoha zajímavých akcí, jako třeba tradičních krojových hodů, putování za mladým vínem, svěcení mladého vína, svatomartinských hodů a ostatních veselic spojených s tímto vinařským svátkem. Detailní informace o jednotlivých oblastech i akcích podá přehledný web www.stezky.cz nebo facebook.

A co Čechy?

Čechy se mají od Moravy v rámci vinařství a vinné kultury vždycky co přiučit. Jediná vinařská stezka se ovíjí kolem Kutné Hory, je dlouhá 6 km a vede z Palackého náměstí v Kutné Hoře okolo místního vinohradu Sukov. Na naučné stezce se dozvíte mnoho zajímavostí, ale jedná se spíš o odpolední procházku než o celodenní výlet.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.