Koupací sezóna pomalu končí. Jak si ji prodloužit o pár dní a přitom ochránit svůj bazén?

Plavecký nebo i jen cachtací bazén na letní radovánky v zahradě je bez pochyb jedna z nejlepších investic do vašeho i dětského letního volného času. Bohužel ale jeho pravidelná údržba vám z času na relax může minuty značně ukusovat, a to zvlášť takhle na konci sezóny, kdy vítr přináší listí a nečistoty, které v bazénu rozhodně nechcete. Běžné překrytí plachtou neochrání bazén stoprocentně a neustále budete bojovat s vyndáváním nečistot, drobných živočichů a nedej bože nepozorných dětí. Na tyto potíže existuje jedno snadné řešení – pořiďte svému bazénu střechu.

Výhody zastřešení

Kromě již zmíněné fyzické ochrany proti nečistotám je taková střecha nápomocná i bezpečí v okolí bazénu, kterou oceníte zvlášť, jsou-li vaše malé děti nejšťastnější, když je vypustíte svobodně a bez hlídání na zahradu. Se zataženou střechou nad bazénem nebudete muset mít obavu, že se nějaké z nich stane nečekaně podzimním plavcem.

Pokud ale naopak budete chtít, aby si vaše děti mohly v bazénu zasportovat nebo zablbnout i na podzim, střecha nad bazénem vám v tom také pomůže. Působí totiž na vodní prostředí výborně jako skleník, je tedy daleko snazší a energeticky úspornější v bazénu udržet na koupání snesitelně teplou vodu. Zároveň umožní koupání i za nepříznivého počasí. Nebudete se tedy muset vzdát pár kondičních bazénů ani za deště a větru.

Možnosti zastřešení

Obecně platí, že existují tři základní typy pevných střech. Nízké, které chrání vodní plochu a prostor pár desítek centimetrů nad bazénem, vysoké podchozí, umožňující volný pohyb dospělého člověka kolem bazénu, a kombinované. Obě průchozí varianty mohou ve své vysoké části přímo přiléhat ke zdi plotu či domu. Díky této variantě si můžete vytvořit krytý bazén přímo dostupný z domu, což je výborné řešení pro vyšší rodinné domy, kde přidaná střecha nebude bránit výhledu z oken a přístupu světla do domu.

V případě nižších domů se naopak často volí varianta nízké střechy, právě aby nezabraňovala ve výhledu z oken. Nelze říct, který typ zastřešení je výhodnější, záleží samozřejmě na dispozicích a bazénu a konkrétním přání, proto s vámi výrobci rádi naplánují celý projekt a navrhnou nejvýhodnější řešení právě pro vaši zahradu. Samozřejmě existují i přenosné „stanové“ varianty, které nejsou tak nákladné, ale zároveň s cenou je nižší i jejich životnost.

Nízká varianta, která nebrání výhledu z oken

Vysoká varianta

Plně podchozí varianta napojená na dům

Stanová přenosná varianta

FOTOGALERIE:

zdroj foto: teply-bazen.cz, bazeny-relax.cz, ceskeskleniky.cz

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.