Krásná architektura, unikátní léčebné prameny i malebné údolí – Karlovy Vary uchvacují dodnes

Jedno z nejstarších a nejznámějších lázeňských měst v Čechách, které proslavil především mezinárodní filmový festival. To jsou Karlovy Vary. Jaká je jejich historie a co tu stojí za vidění a zažití i dnes? Udělejte si s námi malý výlet do západočeských lázní.

Pramen Vřídlo

Klid přitahoval osobnosti

První osídlení tu vzniklo asi v polovině 14. století v okolí Vřídla, tedy nejsilnějšího místního pramene, který má teplotu 73,4 °C, a je tím i nejteplejším termálním pramenem v Čechách. V roce 1370 pak Karel IV. udělil městu privilegia královského města.

Johann Wolfgang Goethe

Od konce 17. století začal zájem o město růst. Jezdili sem významní návštěvníci, mezi nimi zejména Johann Wolfgang Goethe, a město se začalo kulturně i stavebně rozvíjet.

Boje se odlehlému a strategicky nevýznamnému městu vyhýbaly a například napoleonské války mu naopak spíše prospěly, protože zámožná klientela preferovala klid, kterého se jim jinde – blíže frontě – nedostávalo. Rozvoji města prospělo i vybudování železniční trati od Prahy v 70. letech 19. století.

V 19. století bylo město znatelně přestavěno a získalo velkou část svého dnešního charakteru, typické jsou například místní kolonády a některé hotelové budovy. Ve dvacátém století tu byl vystavěn především významný hotel Thermal a moderní Vřídelní kolonáda.

Vřídelní kolonáda v 19. století

Prameny různých chutí i teplot

Mlýnská, Sadová a Tržní kolonáda byly vystavěny v 70. a 80. letech 19. století. Kolonády sloužily a slouží lázeňským hostům jako místo pro procházky a setkávání. Najdete tu i zřídla některých místních pramenů. Vodu můžete ochutnat, a vyzkoušet tak její blahodárné účinky. Na Mlýnské kolonádě například vyvěrá Mlýnský pramen, pramen Rusalka, Pramen knížete Václava, pramen Libuše a Skalní pramen. Prameny se liší minerálním složením, a tedy i chutí vody, stejně jako teplotou, která se obvykle pohybuje mezi 45 a 65 stupni Celsia.

Válečné a poválečné jizvy

Minulé století se ale podepsalo i na těchto klidných lázních. Konrad Henlein představil v roce 1938 v Karlových Varech takzvaných osm karlovarských požadavků, které znamenaly rozpad Československa. Na konci 2. světové války město významně poškodilo bombardování a poznamenal ho i následný odsun německého obyvatelstva.

Léčba, výlety i sklárna

Místní prameny se využívají především k pitné kúře. Minerální voda má blahodárné účinky, hlavně při poruchách zažívacího ústrojí, cukrovce, dně, nemocích jater, žlučníku nebo při onkologických onemocněních.

Pokud se v Karlových Varech nechcete jen léčit nebo kochat architekturou, můžete podniknout výpravu do podzemí k vřídlům některých karlovarských pramenů. Vidět tu můžete i vznik typických lázeňských suvenýrů – předmětů pokrytých tenkou vrstvou kamenného filmu, který se na nich usadí, když jsou ponořeny v místní na minerály bohaté vodě.

Už od roku 1893 v Karlových Varech funguje sklárna Moser, kde vznikají i sošky pro oceněné z karlovarského filmového festivalu. Zdejší provoz můžete navštívit, a být tak u zrodu místního pověstného křišťálového skla.

Výlet do Karlových Varů vám můžeme jen doporučit. Užijete si přírodu i krásy a komfort lázeňského města. Jen až si budete kupovat něco na památku, sáhněte raději po typické konvičce na místní vodu než po matrjošce.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.