Kupujete byt? Víme, na co při jeho prohlídce dávat pozor

Rozhodli jste se pro velký životní krok a nechcete litovat? Poradíme vám, na co si dát pozor při první návštěvě bytu, který se může stát vaším domovem.

Nepodceňujte přípravu

Než vyrazíte na schůzku s realitním makléřem, dobře se připravte už doma. Internet vám poskytne mnoho cenných informací o lokalitě, územním plánu, občanské vybavenosti i pověsti. Strategické je také prověřit si samotný inzerát – dobře si prohlédněte fotografie a hledejte možné potíže. Zaměřte se i na cenu a zjistěte, zda odpovídá rozměrům bytu a dané lokalitě. Můžete také na základě fotek a dalších informací zkusit zjistit, jak dlouho už byt hledá majitele. Všechny tyto informace vám mohou pomoci při případném vyjednávání o ceně.

Nešetřete doplňujícími otázkami

Na prohlídku přijďte zevrubně připraveni, a pokud si nejste jisti, otázky si pro jistotu sepište na papír. Na místě si dělejte poznámky. Raději také nechoďte sami. Emoce spojené s hledáním nového bydlení by vás mohly ovlivnit a snížit vaši vnímavost vůči potenciálním vadám. Vezměte si s sebou dobrého, a nejlépe trochu rýpavého kamaráda, který nedá na sladké řečičky makléřů. Ti mají totiž psychologii kupujících skvěle zvládnutou a vědí, co a kdy říct a jak případné nedostatky nenápadně zakrýt.

Ptejte se na všechno. Kdy byl dům postaven a jaké rekonstrukce podstoupil. Zjistěte stav rozvodů elektřiny, vody, plynu a kanalizace v domě. Nahlédněte do stoupaček. Okna, dveře i podlahy si také sami prohlédněte a vyzkoušejte vše, jako byste zde už bydleli. Zvláštní pozornost věnujte koupelně a toaletě.

Dobře si ověřte, co všechno je zahrnuto v ceně bytu – zda kupujete i parkovací stání a podobně.

Je vše právně v pořádku?

Než se rozhodnete vůbec uvažovat o koupi, věnujte důkladnou pozornost právnímu stavu jak celého domu, tak bytu, o který se zajímáte. Zjistěte, zda není na nemovitost uvalena exekuce nebo věcné břemeno, popřípadě zástavní právo. Ověřte si, jak hospodaří sdružení vlastníků jednotek v domě a také komu patří pozemky pod domem. Na katastru nemovitostí si ověřte současný list vlastnictví nemovitosti, kde jsou zaznamenána všechna omezení vlastnického práva.

Pokud věnujete těmto otázkám dostatek pozornosti, předejdete mnoha nemilým překvapením, která by vás mohla potkat. Na „zaručené“ informace od realitního makléře nespoléhejte. Nemusí vědět všechno a ten, kdo nakupuje a musí učinit závazná rozhodnutí, jste přeci jen vy.

Sousedé.cz vám poradí

Důležitým faktorem při rozhodování je i sousedství domu a jeho obyvatelé. Zkuste se tedy poptávat v okolí – zazvoňte například na obyvatele vedlejších bytů nebo třeba navštivte blízké obchody. Někdy není snadné informace získat. Připojte se ke komunitě na Sousedé.cz, kde se dozvíte zajímavé a praktické informace přímo z první ruky od místních obyvatel.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.