Labská bouda jako záchytný bod pro unavené turisty i kontroverzní betonové monstrum

Labská bouda je jedním z nejznámějších míst v Krkonoších. Zjistěte více o jejích osudech a historii, která sahá až do 30. let 19. století. Jak vypadala původní historická Labská bouda a jak vznikl dnešní kontroverzní kolos, který letos oslavil 42 let od svého otevření? Povíme vám všechno.

Skromné začátky v 19. století

Horské boudy byly od nepaměti záchytným bodem všech cestovatelů a turistů. Poskytovaly zázemí, odpočinek a bezpečí, když zrovna neměl Krakonoš dobrý den a rozběsnil živly – všichni přece známe Krkonošské pohádky! Labská bouda leží v nadmořské výšce 1340 metrů na Labské louce nedaleko Špindlerova Mlýna.

Labská bouda kolem roku 1910

První malá bouda, možná spíše chýše z kamení a roští, zde stála už ve 30. letech 19. století. Pozdější majitelé ji pak upravovali a rozšířili, aby mohla sloužit i k ubytovávání návštěvníků. Dalším vlastníkem boudy se stal hrabě Jan Harrach, který ji na konci 70. let 19. století přebudoval a posléze i dále zvětšoval. Stala se totiž velice oblíbeným turistickým cílem. Roku 1904 byla navíc zřízena v okolí první přírodní rezervace v Krkonoších.

Neopatrnost zažehla plameny

Labská bouda se těšila celá desetiletí velké oblibě a zůstala v provozu i po zestátnění po 2. světové válce. 6. listopadu 1965 ji ale kvůli neopatrnosti řemeslníků zachvátil zničující požár, který se vinou silného větru rychle rozšířil. Dřevěná bouda do základů vyhořela.

Bylo rozhodnuto, že „bouda“ bude opět vystavěna, ovšem v moderním pojetí. 12. června 1969 byl položen základní kámen nové stavby, která byla slavnostně otevřena 15. listopadu 1975.

Dřevěnou boudu nahradil devítipatrový železobetonový hotel podle návrhu architekta Zdeňka Řiháka (1924–2006) s celkovou kapacitou 120 hostů. Budova je situována ve svahu a její hlavní vchod je v nejvyšším poschodí.

Zbourat, nebo ponechat?

V 90. letech 20. století byl objekt hotelu odprodán soukromému majiteli a mezi lety 1998 a 2004 prošel nezbytnou rekonstrukcí, beton vnějšího pláště totiž začal kvůli extrémním horským povětrnostním podmínkám odpadávat.

V roce 2007 zvažovala správa Krkonošského národního parku možnosti odkoupení hotelu a jeho zbourání, protože podle nich narušuje okolní přírodní prostředí. K prodeji však nakonec kvůli nedostatku financí nedošlo. V současnosti je hotel otevřen pro turisty a můžete ho navštívit.

Foto: chatujme.cz, wikipedia.org, ceskatelevize.cz, labskabouda.cz

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.