Letohrádky, továrny i pivovar – Smíchov je čtvrtí, kterou musíte poznat

Dříve se o Smíchovu mluvilo jako o českém Manchesteru, dnes jako o Silicon Valley, kde sídlí moderní a rychle se rozvíjející firmy. Jak se to všechno stalo a co tu určitě stojí za vidění? Projděte se s námi po historii Smíchova.

Osídlený od pravěku

Oblast současného Smíchova najdete při levém břehu Vltavy jižně od Petřína. Do jeho dnešního katastru patři i dva vltavské ostrovy – Dětský a Císařská louka. Území je průběžně osídlené už od pravěku. Po staletí mělo čistě zemědělský charakter.

Na konci 17. století se situace proměnila, tehdejší šlechtici si tu začali stavět svá rekreační sídla – letohrádky a vily se zahradami –, z nichž některé se postupně staly důležitými kulturními centry, kde se scházela vybraná společnost. A i to mělo velký vliv na pozdější rozvoj oblasti.

Dochované průčelí Ringhofferovy továrny.

Boom v 19. století

Předminulé století přineslo veliké změny. Smíchov se přerodil z rekreační oblasti na významné průmyslové centrum. Letohrádky v zahradách pomalu zanikaly a nahrazovaly je manufaktury a později i areály velkých továren. Rozvinul se především textilní, chemický a potravinářský průmysl. V roce 1852 si zde František Ringhoffer založil továrnu na stroje a vagony. Dalším velmi významným provozem se stal místní pivovar, pozdější Staropramen. Velký vliv na rozvoj oblasti měla i železnice.

Dělnická kolonie na Malvazinkách.

Oblast se rychle zahušťovala nejen továrnami, ale také obydlími dělníků. Mezi léty 1869 a 1890 se počet místních obyvatel zdvojnásobil na více než 32 tisíc. Velký příliv obyvatel znamenal také nutnost zajistit místní infrastrukturu a občanskou vybavenost. Významný architekt Josef Schulz adaptoval starší dům nedaleko křižovatky U Anděla na reprezentativní budovu radnice. Bylo vystavěno několik škol, městský chudobinec a později i Obecní infekční nemocnice. V roce 1872 se dostavěla městská vodárna, také bylo zřízeno pouliční osvětlení. Pražské smíchovské předměstí rostlo jako z vody a nabývalo na významu.

Kostel sv. Václava na Smíchově.

Dvě dekády samostatnosti

Na samostatné město byl Smíchov povýšen 22. února 1903. Centrum Smíchova se nacházelo a dodnes nachází v okolí radnice a katolického kostela sv. Václava. Vyrostly tu secesní obytné domy a na návrších v okolí se uplatnil koncept zahradního města, do kterého byly včleněny i starší, převážně barokní, usedlosti.

Křižovatka Anděl v současnosti.

Čtvrť plná zajímavostí

K připojení Smíchova k Praze došlo 1. ledna 1922. Smíchov je součástí dnešní Prahy 5 a významnou roli v jeho rozvoji a proměnách hrály i velké dopravní stavby – výstavba metra ve druhé polovině 80. let minulého století, otevření Strahovského tunelu, na který později navázal tunel Mrázovka, a také odvedení automobilové dopravy z křižovatky U Anděla. Ta se díky tomu stala nejživějším pulzujícím centrem dnešního Smíchova plným lidí a obchodů.

Smíchov, to ale nejsou jen továrny a obchody. Jaké zajímavosti byste tu neměli minout?

Za návštěvu rozhodně stojí Letohrádek Kinských neboli Musaion, kde sídlí Národopisné muzeum Národního muzea v krásné Kinského zahradě.

Na Štefánikově ulici můžete navštívit barokní vilu Portheimka,kterou vystavěl jeden z nejvýznamnějších barokních architektů Kilián Ignác Dientzenhofer. Dnes tu najdete muzeum skla a také moc příjemnou kavárnu s výhledem do parku u novorenesančního kostela sv. Václava.

Ukázka beuronského umění.

Za pozornost stojí také křesťanský kostel sv. Gabriela z 19. století s naprosto unikátní beuronskou výzdobou, inspirovanou byzantskými a egyptskými vzory.

Hostinec U Zlatého anděla.

Kde se vzal Anděl?

Vysvětlení je prosté – stával tu velmi oblíbený hostinec U Zlatého anděla. Dům ale musel na začátku 80. let ustoupit stavbě metra. Název ovšem přetrval. A nad stanicí metra vyrostla nová administrativní budova od světově proslulého architekta Jeana Nouvela, která si uchovala starý název Zlatý Anděl.

A pro vás, kteří jste dočetli až sem, máme malé tajemství. Když vyjdete po schodech, které jsou po pravé straně nedaleko vstupu do stanice metra Anděl, najdete tam ve stěně vsazené původní vyobrazení anděla, které bylo na štítě zbořeného hostince. Historie a současnost se prolínají.

zdroj foto: pepikov.cz, prahaneznama.cz, cs.wikipedia.org, prahaarchit.blogspot.com, zlatyandel.cz

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.