Luxusní hotel na kolejích – Podívejte se na Orient express v průběhu věků

Když se řekne Orient expres, většině z nás se vybaví luxusní secesní kupé, stevard v perfektně padnoucí uniformě a drink ve společnosti milého belgického detektiva s extravagantním knírkem, podávaný v restauračním voze s živou klavírní hudbou. To vše je sdíleným projevem nostalgie, kterou tento fenoménna kolejích vyvolává. Pojďme si přiblížit, co dalšího se pod pojmem Orient expres schovává.

Dobový plakát

Skrze Evropu a historii

Píše se rok 1883 a soudobý tisk včetně londýnských Timesů se plní zprávami o luxusním vlaku, který se vydal z Paříže do Bulharska. Tento vlak navržený Belgičanem Georgesem Nagelmackersem (1845–1905), složený z malé elegantní lokomotivy, dvou luxusních spacích vagonů, restauračního vagonu, vagonu na zavazadla a vagonu pro personál, převáží 40 cestujících, jejichž finální destinací je Istanbul. Část trasy ovšem tito cestující musí absolvovat lodí. Vlaková souprava je zaveze jen kousek za Bukurešť. I tak je tato cesta obrovskou oslavou lidské píle a počátkem něčeho daleko legendárnějšího.

Jak se zde asi cítili první cestující?

3 000 kilometrů pod 70 hodin

Netrvalo dlouho a celou Evropu začaly křižovat luxusní vozy z americké dílny Williama d’Alton Manna (1839–1920) a Georga Mortimera Pullmana (1831–1897), u nichž Nagelmackers studoval. Již v roce 1888 mohla evropská smetánka a aristokracie urazit celou více než 3 tisíce kilometrů dlouhou trasu Paříž–Budapešť–Bělehrad–Sofie–Istanbul za 69 a půl hodiny. Jelikož se Orient express dostal do vysoké obliby i u Angličanů, na evropské straně trasa expandovala přes přístavní město Calais na druhou stranu kanálu až do Londýna.

Původně byly vlaky vyvedeny v barvě hnědé. Modro-zlatý design získaly až po roce 1919.

Uvíznutý Hercule Poirot

Přestože byl během první světové války provoz přerušen, v meziválečném období došlo k oživení linky vyhledávané jak politiky a vojenskými hodnostáři, tak civilisty. Právě do tohoto období spadá událost, která se stala inspiračním zdrojem pro slavnou autorku detektivek Agathu Christie (1890–1976). Vlak totiž v roce 1929 uvízl na 5 dní ve sněhové vánici kdesi v Turecku, a kdo ví, třeba byl Hercule Poirot skutečně na palubě tohoto expresu.

Cesta Orient expressem je cíl.

Poválečný úpadek a konec

Po druhé světové válce už se bohužel Orient express ve své původní kráse nikdy nevrátil a jeho provoz byl značně omezen. Linky se transformovaly do podoby klasických nočních rychlíků a 19. května roku 1977 se vydala poslední tradiční souprava z Paříže do Istanbulu. Za železnou oponou brázdila koleje mezi Berlínem, Prahou, Budapeští a Bukureští obdobná souprava s názvem Balt–Orient express.

Kudy slavná trať vedla?

Chcete se také svézt? – Současná podoba

Ve stejném roce, kdy došlo k ukončení pravidelné linky Orient expressu, zároveň došlo i k její obnově ve zcela novém kabátě. Švýcarský podnikatel Albert Glatt nechal zrekonstruovat chátrající vozy do takové podoby, v jaké je bylo možné spatřit v dobách největšího rozkvětu (což byla „poirotovská léta“ 1926–1929), a nabídl je jako nostalgické vlaky především turistům.

Díky tomu, že v takovéto podobě legendární soupravy brázdí koleje dodnes, jejich pasažéry se můžete stát i vy. Z Prahy se na palubě Venice Simplon-Orient Expressu podíváte třeba do Benátek či přes Paříž až do Londýna. Cena za jeden úsek je přibližně 2 000 liber, což v přepočtu dělá kolem padesáti osmi tisíc českých korun za osobu. Zážitek to není z nejlevnějších, jistě bude však nezapomenutelný. Jen se podívejte, jak svou cestu zaznamenali cestující, z přiloženého videa čiší luxus i pohoda, které je na palubě Orient expressu pro všechny dost.

Trasa Venice Simplon-Orient Expressu vede skrz Prahu!

Současná podoba interiéru

FOTOGALERIE:

foto: wikipedia.cz, topluxurytravel.cz, cnn.com, Facebook.com/orientexpress

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.