Masaryk, Burian i Mandlová. Podívejte se, co všechno zažilo dostihové závodiště ve Velké Chuchli

Kdokoliv jede z Prahy ve směru na Zbraslav, Strakonice či Štěchovice, nemůže přehlédnout obrovský areál závodiště ve Velké Chuchli. Některé možná napadlo, že toto místo musí trpět pokaždé, když se řeka vylije ze svého koryta. Každý jistě pamatuje například ničivou povodeň z roku 2002. Málokdo však tuší, že závodiště je povodněmi „prokleté“ již od svého založení.

Velká voda ještě před otevřením

Je září roku 1906 a čerstvě dokončený dostihový areál čeká už jen na slavnostní otevření… Bohužel zhruba měsíc před touto událostí se přihnala velká voda a vše zaplavila. Naštěstí poslední slunečné dny babího léta stihly závodiště vysušit, a tak bylo za velké slávy 28. září 1906 konečně otevřeno veřejnosti a prvním dostihům. Nicméně, již tehdy bylo jasné, že záplavy budou problémem, který se bude v nepravidelných intervalech stále vracet.

zdroj: chuchle.blog.cz

Z Anglie do Čech za více než sto let

Tradice dostihů samozřejmě započala mnohem dříve než stavbou chuchelského závodiště. Připomeňme tedy pár důležitých letopočtů… Od počátku 18. století se pod záštitou anglického krále Jakuba I. konaly první závody a soutěže nejlepších koní impéria. V roce 1711 vzniklo z těchto důvodů první moderní závodiště v Ascotu.

V roce 1752 byla založena organizace Jockey Club, jejímž účelem bylo dostihy řídit, pořádat a samozřejmě dohlížet na dodržování pravidel. První dostihový řád řešil systém soutěží a kategorií koní v různých věkových třídách. Tento systém pak zavedly i ostatní státy ve světě, včetně Čech.

Od roku 1839 se dostihy konaly u pražské Invalidovny. Později, od roku 1867 se dokonce dostihy pořádaly na jednom z pražských ostrovů, na Císařské louce. Za zmínku také stojí první Velká pardubická, ta se běžela 5. listopadu 1874. Teprve až s příchodem 20. století inicioval Český závodní spolek stavbu nového závodiště ve Velké Chuchli.

Secesní tribuna nepřežila normalizaci

Úplně prvním vítězem na chuchelském závodišti se stala klisna Vision v sedle se svým majitelem, zvěrolékařem Františkem Bartoschem. Významnou událostí bylo uspořádání prvního Československého derby 22. května 1921.

Další důležitou událostí, utvářející historii závodiště, bylo bezpochyby Československé derby 1931, které oficiálně navštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Tehdy zde přihlížel vítězství hřebce Oskara s jezdcem Jiřím Eschem.

V období první republiky se chuchelské dostihy těšily opravdu velké oblibě a přízni veřejnosti a jejich navštěvování bylo jednou z důležitých společenských událostí. Ostatně, mohli jste zde tenkrát potkat i celou řadu tehdejších známých osobností, jako byl například Vlasta Burian, Ferenc Futurista, Rudolf Deyl st., Adina Mandlová a další.

Dostihy se zde pořádaly prakticky nepřetržitě, a to i během válečných let. Válku přežily dokonce i původní secesní tribuny. K jejich stržení došlo až v roce 1985. Nová tribuna byla pojata mnohem moderněji, s nejrůznějším zázemím, restaurací i kancelářemi. Otevřena byla v roce 1991 a návštěvníkům nabídla 4 000 nových míst k sezení.

Smrtící věrnost

Chuchelský okruh samozřejmě poznamenala také německá okupace, z které vzešel poněkud nečekaný hrdina. I když byl provoz závodiště nepřerušen, jistá omezení i přesto platila. Jedním z nich byl například večerní zákaz vycházení. To však ignoroval dostihový trenér Karel Šmejda, který se i přes přísný zákaz vypravil zaopatřit své koně vodou a krmením. Jeho život v mžiku vteřiny ukončila kulka německého odstřelovače.

Kašparovo letiště

Na závěr jedna historická kuriozita. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli na krátko posloužilo také jako letiště. Stalo se tak 13. května 1911, kdy zdejší travnatou plochu využil inženýr a letecký průkopník Jan Kašpar (1883–1927) pro přistání historicky prvního dálkového letu mezi Prahou a Pardubicemi. Jednalo se o letoun typu Blériot XI, který můžeme považovat za jednoho z „pradědečků“ dnešních vyhlídkových letadel. Již dříve s tímto letadlem podnikl jeho vynálezce Louis Blériot úspěšný let přes Lamanšský průliv.

zdroj: cs.wikipedia.org

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.