Moudrost hor

Hory se tyčí do oblak, schovávají se v mlze, jsou nehostinné, dávají najevo svou majestátnost, dovolují nám je obdivovat. Podívejte se na horské chaty zasazené do té nejkrásnější krajiny u nás i v zahraničí.

Hned na začátek se přeneseme do rakouských Alp. Svým jednoduchým designem nechává vyniknout své okolí. Světlé barvy a dřevěné obložení v interiéru dávají horám neutrální popředí, které neruší dojem při výhledu z okna.

02

03

04

foto: cabin.com

To, co prožívají každé ráno obyvatelé této pozorovatelny, by záviděl snad každý. Také byste se chtěli probudit do této nádhery? Mt. Fremont Fire Lookout v národním parku Mount Rainier.

05

07

06

foto: hiconsumption.com

Tento norský příbytek obývá mladá rodinka. Jejich děti ocení netypický vlez, který používají jako prolézačku, rodiče mohou přitom v klidu popíjet kávu a kochat se výhledem.

10

08

11

12

foto: dezeen.com

U Norska ještě chvíli zůstaneme. Za zmínku stojí chata umístěná do nehostinné krajiny polárního kruhu na souostroví Vega. Velká okna sahající až k podlaze fungují jako rám obrazu, ve kterém je vymalována panenská norská příroda.

13

14

15

foto: fubiz.net

Důstojným zástupcem České republiky je horská chata od architektonického studia A69, kterou najdete ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. Postavená je na místě, kde stála 180 let stará chata. Ta byla určená k demolici, a tak zde vyrostla chata nová. Dřevěná fasáda má připomínat prvky hrázděných staveb. Jako materiál byl zde použit kanadský cedr v kombinaci s modřínovými prvky.

18

19

20

foto: a69.cz

Horám skládá poklonu poslední zástupce v našem výběru, horská chata ve Svatém Petru od architektonického studia Znamení čtyř. Inspirovali se tu tradiční krkonošskou architekturou, kde bývaly štíty stupňovitě předsazeny. Tento prvek má i funkci praktickou, chrání dřevěný štít proti povětrnostním vlivům. Tato rekonstrukce se architektům velmi povedla.

21

22

23

foto: znamenictyr.cz

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.