Největší administrativní budova světa i cíl teroristů. Projděte si s námi Pentagon

Budovu Pentagonu zná asi každý, kdo se alespoň trochu zajímá o dění ve Spojených státech amerických. V této obří pětistranné budově totiž sídlí velitelství amerických ozbrojených sil. Je to doslova mozek a nervové centrum celé obrany. Je to také architektonický unikát, jehož stavba započala přesně před 76 lety.

Vše začalo 11. září roku 1941, kdy smlouvu o stavbě budovy podepsal tehdejší prezident USA Roosevelt. Měl k tomu dobré důvody. Spojené státy byly ve válce, jenže velitelské štáby neměly dostatek prostor, a tak úřadovaly například i z mnoha washingtonských hotelů. Situace byla neudržitelná, armáda potřebovala jedno místo, odkud se bude velet.

Dílo 17 tisíc dělníků

Nápad postavit u Washingtonu, D.C., velitelské centrum ve tvaru pětistěnu (pentagonu)dostal jistý generál Sommerwell. Budova nemohla být vysoká, protože to stavební předpisy ve městě zakazovaly. Stavět se tedy muselo do šířky. Stavebním materiálem byly beton a ocel. Na budově pracovalo v nepřetržitém provozu 17 tisíc dělníků. Původně se uvažovalo o tom, že by alespoň některé části interiéru budovy mohly obsahovat mramor, ale to padlo poté, co se ukázalo, že největší dodavatel mramoru – Itálie– je ve válce se Spojenými státy. Mramor zkrátka nebude, řekli si architekti.

Architektonický unikát

Hlavním architektem budovy byl George Bergstrom, na výstavbu dohlížel také generál Leslie Groves. Stavba probíhala rychle a neprovázely ji žádné komplikace. Výsledek byl impozantní. Budova má pět stran, z nichž nejdelší měří 200 metrů. Každá strana budovy patří jednomu oddělení armády. Pentagon má sedm pater, z toho dvě se nacházejí pod zemí. Celková rozloha budovy je 600 tisíc metrů čtverečných, 240 tisíc z nich jsou kancelářské prostory. V každém patře je 5 prstencových koridorů s délkou 28 kilometrů. V budově pracuje na 28 tisíc vojenských i civilních zaměstnanců.

Ground Zero

Uprostřed budovy je dvůr se zahradou, přezdívaný Ground Zero. Název vznikl za studené války, protože Američané si byli jistí, že v případě jaderného útoku Sovětského svazu by jedna z raket dopadla právě na tento dvůr. Ostatně na nejrůznější útoky měla být budova připravená. Součástí obranných opatření jsou mimo jiné i baterie protiletadlových střel, radary a další zařízení.

Osudné 11. září

Nic z toho nebylo platné 11. září 2001, když do Pentagonu nalétl dopravní Boeing unesený teroristy. Letoun do budovy narazil z boku, a to do jižní stěny budovy, udělal v ní velkou díru a uvnitř celý shořel. Dodnes je tato událost obestřena mnoha konspiračními teoriemi, ostatně jako celé 11. září. Z architektonického hlediska bylo ovšem podstatné, že budova náraz nejenže vydržela, ale nebyla ani nijak fatálně poškozena (což byla jen další voda na mlýn konspirátorům).

Dnes už zase Pentagon plní svou úlohu obřího vojenského úlu, kde se především plánuje a úřaduje. Válek a misí má k řešení tamní zelené obyvatelstvo stále dost, takže využití tato budova bude mít jistě i nadále.

FOTOGALERIE

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.