ukázka odhlučnění bytu

Odhlučnění stěny

Žijete v panelovém domě a máte za zdí mnoho rušivých zvuků? Existuje několik způsobů, které vám pomohou zvýšit nízkou zvukovou izolaci betonových stěn a stropů.Není nic horšího než zvuky přenášené od sousedů do našeho bytu, když potřebujeme klid a pohodu.

Jak a čím odhlučnit byt?

Abyste předešli sousedským konfliktům a zajistili si akustické pohodlí ve vlastních čtyřech stěnách, váš byt by měl být odhlučněn. Před dokončením nebo renovací místnosti je třeba provést zakrytí stěn a stropů další vrstvou zvukové izolace. Musíme si však uvědomit, že pokud bude byt tišší, ubere mu to na velikosti. Podle platných norem a předpisů by hladina hluku v obytných místnostech neměla přesáhnout 40 decibelů během dne a 30 v noci. V panelácích a domech s více byty, zejména těch starších, tyto standardy nemají nic společného s realitou a přirozeně se začínáme podílet na soukromém životě našich sousedů. Ztlumení vnitřních stěn po konstrukci je docela obtížné, ale ne nemožné. Především je vhodné zajistit akustický komfort místností, kde trávíme nejvíce času.

Minerální vata, sádrokarton 

Nejběžněji používanou metodou, jak se izolovat od hluku přicházejícího od souseda žijícího za zdí, je vyrobit rošt, zakrýt stěny minerální nebo skleněnou vlnou a izolačním materiálem sádrokartonem. Aby se však zlepšila zvuková izolace místnosti, musí mít použitý izolační materiál dostatečnou tloušťku. Čím silnější je tato vrstva, tím větší je akustický komfort. Ideálně má minerální vlna tloušťku 15 cm. Pro zlepšení zvukové izolace stěn se polystyren nepoužívá. Sádrokartonové desky nesmí být za žádných okolností lepeny přímo na stávající zeď. Toto řešení nezlepšuje zvukovou izolaci místnosti, naopak zvyšuje slyšitelnost zvuků.

Akustické rohože

Akustické rohože, které jsou položeny na podlahu pod panely, parkety, koberce nebo keramické dlaždice, jsou další řešení. V poslední době si můžete koupit rohože, které fungují jako obklady stěn. Materiál také potlačuje hluk a poskytuje elegantní vnitřní provedení. Jeho nevýhodou je však relativně vysoká cena. Proto se mnohem častěji používají technické korkové rohože. Tento materiál má skvělé vlastnosti potlačující hluk a je rozhodně levnější. Korkové rohože se přilepí na stěnu vedle sebe a potom jen povrch stěny natřete zvoleným barevným odstínem. Korek může být také použit jako základní vrstva, například pod podlahové panely nebo jakýkoli obklad stěn.

Odhlučnění stropu

Vzhledem k omezenému prostoru obytných prostor v panelácích mají protihlukové bariéry jen zřídka výše uvedenou tloušťku. Stále častěji se staví akustické stěny o tloušťce od 5 cm. Ačkoli zcela nevylučují slyšitelnost nežádoucích zvuků, ale přispívají k významnému snížení jejich pronikání skrz místnosti. Odborníci na konstrukci těchto stěn jednomyslně říkají, že tloušťka izolačního materiálu je pouze první polovinou úspěchu. Druhou je správná montáž. Zapomenout bychom neměli ani na strop.

Odhlučnění stropu lze provést stejným způsobem jako odhlučnění stěn. Během rekonstrukce bytu se stále více rozhodujeme o účinných podhledech. Tyto stropy také omezují náš životní prostor, ale pouze vertikálně. Někdy je strop tak vysoký, že je vhodné ho snížit. Proto může být akustické odhlučnění na stropě úspěšnější řešení než je tomu v případě stěny. Bude mnohem efektivnější, díky tomu se pro vás kroky souseda v bytě nad vámi stanou téměř neslyšitelnými.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.