Osvěžte domov obrazy. Poradíme vám, zda dát přednost originálu, nebo se spokojit s reprodukcí

Mnoho českých domácností zdobí reprodukce obrazů, zakoupené v některém z velkých obchodních řetězců. Tam si můžete koupit kopii slavného obrazu, která vás vyjde na několik stovek korun. Na druhou stranu, svůj domov neozdobíte originálem. Čemu dáváte přednost?

Reprodukce milionových autorů

Řetězce se v dnešní době stávají jakousi galerií s neomezeným přístupem a příznivými cenami. Najdeme zde například reprodukce obrazů Gustava Klimta, jehož jeden obraz (originální) se v tomto století prodal za několik desítek milionů dolarů. Dalšími umělci, na které můžete ve velkých obchodních domech narazit, jsou Pablo Picasso nebo Leonardo da Vinci. Umění si tak nachází cestu i do domovů lidí, kteří neznají jeho pravou hodnotu. Před dvěma lety vzbudil velký ohlas pokus, kdy se v galerii objevil mezi originály obraz z řetězce v ceně 10 eur. Lidé jej obdivovali a klidně by za něj dali i astronomické sumy.

Nákup originálu jako podpora mladých umělců

Někteří obchodníci si dali za úkol přiblížit lidem současné umění. Chtějí změnit představu, že originální obraz si mohou dovolit jen bohatí. Nabízejí zákazníkům dovoz až domů, spolupracují s galeriemi, prodávají jen originální díla mladých umělců. Ty je možno koupit již od 1 000 korun. Doma se pak můžete chlubit opravdovým uměním.

A jeden tip na závěr: Pokud rádi fotíte nebo malujete, vyzdobte si zdi vašimi originály. Uvidíte, že u vašich návštěv vzbudíte oprávněnou zvědavost a za svůj um sklidíte pochvalu.

 

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.