Panamský průplav je technický zázrak, který spojuje dva oceány a projedou jím denně desítky lodí

Panamský průplav patří k nejrozsáhlejším lidským výtvorům vůbec a bývá právem řazen mezi moderní divy světa. Proplujte s námi mezi Atlantským a Tichým oceánem a poznejte, co všechno skrývá minulost i současnost této monumentální zkratky skrz kontinent!

Úchvatný zážitek

Kdo neviděl, neuvěří. Podívejte se nejdříve na časosběrné video. V průběhu necelých sedmi minut proplujete celým kanálem, překonáte celkem troje zdymadla, potkáte kontejnery naložené veliké i menší nákladní lodě, stejně jako ty výletní, včetně obrovských zaoceánských parníků. Podplujete mosty proslulé Panamerické dálnice spojující nejen břehy kanálu, ale hlavně severoamerický a jihoamerický kontinent, a prohlédnete si i místní působivou hornatou krajinu. Tak vzhůru na výlet!

Desítky tisíc obětí

Projekt kanálu přes Panamskou šíji představil v roce 1879 v Paříži inženýr Ferdinand Lesseps (1805–1894), stavitel Suezského průplavu. S realizací pak Francouzi začali v roce 1881. Stavbu ale komplikovalo extrémní podnebí, náročný terén a nemoci, jako jsou malárie a žlutá zimnice, kterou přenášejí komáři. Výsledkem bylo, že první fáze výstavby si vyžádala na 20 tisíc životů zdejších dělníků. Situace se stala neudržitelnou, a tak byla jen z třetiny hotová stavba v roce 1889 zastavena.

Neutrální území

V roce 1901 se k projektu vrátili Američané a v průběhu následujících 13 let kanál dokončili. Kolem průplavu byla umístěna americká vojenská zařízení včetně základen a samotná vodní cesta spolu s šestimílovým pásmem okolo byla až do konce roku 1995 výsostným územím USA. V současné době je Panamský průplav neutrálním územím pod správou státu Panama, USA se ale nadále starají o vnější ochranu průplavu.

Most spojující severoamerický a jihoamerický kontinent

40 lodí denně

Průplav je dlouhý 81,6 kilometru. Na tichomořské straně, konkrétně v Panamském zálivu, najdete vstup do kanálu u města Ciudad de Panamá. Lodě jsou pak pomocí systému zdymadel vyzvednuty do Gatunského jezera, odkud se skrze další kanály a zdymadla dostanou do jezera Miraflores a posléze vyplují na atlantské straně do Karibského zálivu u města Colón.

Nákladní loď ve zdymadlech směrem do jezera Miraflores

Zvyšující se nároky na nákladní lodní dopravu vedly k potřebě kanál rozšířit, proto v letech 2010 až 2016 proběhly stavební úpravy průplavu. Byla vystavěna nová veliká zdymadla, kterými dokáže proplout i 300 metrů dlouhá loď o šířce skoro 50 metrů s nákladem 9 000 kontejnerů. Jen si ten kolos představte!

Kanál je v provozu od roku 1920 a denně jím projede průměrně 40 lodí. Cesta skrz kontinent trvá v průměru 8 až 10 hodin, podle počtu čekajících lodí. Chtěli byste průjezd zažít? My rozhodně! Třeba se potkáme na palubě některého zaoceánského parníku.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.