Pěstujte si před bytovým domem předzahrádky. Poradíme vám, jak začít

Předzahrádka, to je výkladní skříň domu a do značné míry odráží i celou sousedskou komunitu, která zde žije. Na českých sídlištích je k vidění leccos – od předzahrádek porostlých hustými keři nebo vzrostlými stromy přes úhledně prosté trávníky až po (někdy až moc) kreativně pojaté záhonky a skalky. Jak najít zlatý střed a upravit předzahrádku vašeho sídlištního domu, aby se dala snadno udržovat, byla funkční a působila elegantně?

Trávník, květiny, keře…

Základem upravené předzahrádky je udržovaný trávník. Ať je váš panelový dům jakýkoli, pravidelně sekaný a příležitostně zavlažovaný zelený koberec mu dodá na půvabu a eleganci.

Pokud vám prostý trávník připadá fádní, doplňte ho květinami. Současným trendem je vytváření zdánlivě neuspořádaných seskupení rostlin, a také pestrá barevnost a druhová různorodost. Uspořádání a výběr druhů květin dobře promyslete i vzhledem ke světovým stranám. Když správně zvolíte, můžete mít pěknou předzahrádku i na severní straně domu.

Chcete-li předzahrádku obohatit o keře, hodí se například pustoryl, tavolník a stálezelený zimostráz, hlohyně, bobkovišeň nebo rakytník. Oblíbené jsou také plnokvěté a voňavé šeříky. Mezi lidmi jsou také stále vyhledávané konifery, i když zahradní architekti jim už mnoho let nefandí. O keře je nezbytné se pravidelně starat a řezat je. Necháte-li je totiž několik let volně růst, pokryjí velkou plochu a vyhubí vše kolem sebe. Po ořezání pak budou vypadat poněkud zuboženě.

ořezaný keř

Se stromy opatrně

Než se rozhodnete na předzahrádce vysadit strom, dobře rozvažujte. Zvolte druh, který neroste příliš do výšky a dobře snáší řezání. Pokud nevyberete správně, za pár let stromy seberou slunce a výhled mnoha bytům, obyvatelé si zákonitě začnou stěžovat a dojde na kácení.

Podobně dopadne i roztomilý smrček– několik let si na něj sice budete moci dávat na Vánoce světýlka, rozhodně ale nakonec přijde okamžik, kdy začne obtěžovat okolí.

Přezahrádka je vizitkou každého domu. Najít shodu a vůli k pravidelné péči o rostliny není snadné. Pokud se vám to podaří, bude váš domov zase o něco zajímavější a útulnější. Nebojte se oslovit své sousedy, často stačí se jen zeptat a oni rádi přiloží pomocnou ruku ke společnému dílu.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.