Je podzim a vy nevíte, co dělat se spadaným listím? Poradíme vám

Podzim je díky svým barvám jedním z nejpohlednějších ročních období. Pro zahrádkáře ale znamená i neustálý boj s průběžně opadávajícím listím. Jak si s ním poradit a prospět zahradě i životnímu prostředí?

Hrábě jsou v podzimním období nejlepším přítelem zahrádkáře. Kdo nehrabe, může si být jistý, že energie, kterou v průběhu roku věnoval svému anglickému trávníku, vyjde vniveč a na jaře najde v pažitu nevzhledné lysiny. Na druhou stranu však spadané listí není na odpis. Využijte ho k ochraně a zúrodnění zahrady. Jak na to?

Jako v peřince

Ačkoli se může opadané listí zdát už jen jako nepotřebný odpad, opak je pravdou. Stromy vložily do růstu listů velkou energii a spoustu živin. Vraťte je proto zahradě. I když si možná mnozí z nás spojují podzim i s kouřem hořícího listí, pálení rozhodně není nejekologičtější a ani nejefektivnější způsob, jak s listím naložit.

Zima může napáchat na vašich trvalkách, živých plotech, opadavých i neopadaných dřevinách velké škody, přikryjte je. Nahrabejte ke kořenům rostlin listí z okrasných keřů, lísky nebo javoru. Dobře zetleje a pomůže rostliny ochránit před mrazem.

Ne všechno listí patří na kompost

Kompost je jedno z nejdůležitějších míst na zahradě, a když se o něj dobře postaráte, stane se zásobárnou nové a na živiny bohaté hlíny pro vaše záhonky. Shrabané listí na kompost rozhodně patří – vzniká z něj tzv. listovka. Je vhodné vrstvy listí prokládat materiálem bohatým na dusík, jako je například posekaná tráva. Pokud máte pocit, že tlení neprobíhá tak, jak by mělo, ujistěte se, že na kompost dost prší, a případně ho i sami občas zalijte vodou. Tlení pomůže i provzdušňování.

Na kompost se ale nehodí všechno. Listy z ořechů, jírovců nebo dubů se kvůli svému vysokému obsahu tříslovin rozkládají velice pomalu, a když s nimi pokryjete kompost, znatelně se zpomalí proces tlení. Co tedy s nimi?

Vyživujte strom přímo

Jste zvyklí přihnojovat záhonky, ale u stromů jste nad tím nějak neuvažovali? Nevadí, vždy je čas na změnu. Stoupněte si pod strom a vypozorujte, kde nad zemí probíhá vnější okraj koruny stromu, a na zemi si vytyčte – například pomocí provázku – kruh. V místě kruhu, tzv. okapu koruny, vyryjte cca 20 cm širokou a 30 cm hlubokou rýhu, kterou vyplňte opadaným listím i s větvičkami. Vytvoříte tak zásobárnu živin pro kořeny konkrétního stromu, který se vám za vaši péčí příští rok jistě odmění.

FOTOGALERIE

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.