Pohled do historie městské hromadné dopravy aneb Jak šel čas s pražskými tramvajemi

Dnes je pro každého samozřejmost nastoupit do tramvaje, svézt se zastávku nebo dvě nebo rovnou přejet z jednoho konce města na ten protilehlý. Bez tramvají si zkrátka Prahu představí jen málokdo. Tento komfort však není odjakživa, a proto si dnes, prostřednictvím reportáže z Muzea MHD v pražských Střešovicích, přiblížíme jeho počátky.

Na úvod se sluší říct, že úplně první tramvaj táhlo koňské spřežení. Ta vyjela do pražských ulic v roce 1875. Její první trať vedla od tehdy ještě rozestavěného Národního divadla do Karlína. Ovšem tramvaj, jak ji známe dnes, tedy elektrifikovaná, se v Praze poprvé objevila až v roce 1891.

Křižík u radních narazil

Mezi průkopníky české tramvajové dopravy bezesporu patří slavný český elektrotechnik František Křižík (1847–1941). Ten se v roce 1879 seznámil s malou elektrickou dráhou na průmyslové výstavě v Berlíně a ta mu doslova učarovala. Myšlenku zřízení podobné dráhy se snažil vnuknout i radním Prahy, ti však v této době o nic podobného nejevili zájem. Křižík měl však jasno, věděl, že v tramvajové dopravě je budoucnost, a tak se rozhodl na své vlastní náklady a riziko postavit zkušební dráhu.

Trať byla vedena z Letné ke Královské oboře, odkud byla později prodloužena k Místodržitelskému letohrádku. Nová trať byla od počátku stavby pod drobnohledem médií, psala o ní takřka každý den. Hned po svém slavnostním otevření v roce 1891 zaznamenala fenomenální úspěch, toho si samozřejmě všimlo i vedení města, a tak se již v roce 1896 stává elektrifikovaná trať běžnou součástí metropole.

V roce 1905 byla dokončena elektrifikace celé sítě koněspřežné dráhy, čímž Praha vkročila do nové, moderní éry městské hromadné dopravy.

Průvodčí i revizoři

První tramvajové soupravy byly vybaveny s důrazem na praktičnost. Interiéru dominovaly dvě protilehlé řady dřevěných lavic, o jejichž pohodlnosti by se jistě dalo polemizovat, nicméně se stále jednalo o velmi moderní a pokrokový dopravní prostředek. U stropu byla zavěšena madla s koženými řemeny, která známe i z dnešních souprav.

Zajímavostí je, že v prvních tramvajích, podobně jako dnes ve vlacích, jezdil společně s cestujícími i průvodčí. Později se objevily i předplacené jízdenky, proto začalo průvodčích ubývat a byli postupně nahrazováni namátkovými revizory. Na spojích, kde nebyl přítomen revizor, bylo dokonce sdělení, které zakazovalo přepravu komukoliv, kdo by neměl předplacenou jízdenku.

Secesní luxus od Kotěry

Větší pozornost si zaslouží salonní vůz z roku 1900, který představuje přesný opak běžných tramvají. Byl využíván především pro okružní jízdy a mimořádné potřeby městských radní. Tomu odpovídá jeho zevnějšek i vybavení. Jak jeho název napovídá, více než tramvaji byl podobný salonnímu kupé mezistátního expresu. Tramvaj byla kompletně navržena známým českým architektem Janem Kotěrou (1871–1923). Ten ji vyzdobil do posledního detailu secesními prvky, a to od schůdku přes osvětlení až po kliky na dveřích. Ve voze bylo dvacet pohodlných míst k sezení, ale žádné ke stání. Za dobu svého užívání si tramvaj vysloužila přezdívku primátorský vůz.

Modernizace přišla po 2. světové válce

Co se týče prvorepublikových tramvají, obecně by se dalo říci, že všechny vypadají podobně. První větší změna nastává až po druhé světové válce, konkrétně v roce 1951, kdy byla zahájena výroba tramvaje T1. Zde je již kompletně zaoblená karoserie. Na tento typ volně navazuje typ T2 s typickým čelním světlem ve futuristicky designovaném stylu. Odtud je to už jen coby kamenem dohodil k asi nejslavnější české tramvaji T3.

Tento vůz je nejen nejdéle vyráběným typem, ale zároveň i nejdéle sloužícím, neboť jej po různých úpravách a modifikacích můžeme vídat v pražských ulicích dodnes. Do provozu byl poprvé uveden v roce 1962 a celkem jej v různých variantách bylo do Prahy dodáno 1 184 kusů.

Atmosféra starých časů

Do hodnocení současných moderních tramvají se raději pouštět nebudeme, to by jistě vydalo na samostatný článek, pokud však chcete nasát atmosféru starých časů, není nic snazšího než se o některém z budoucích víkendů vypravit do střešovického muzea. Zde na vás dýchne ta pravá nostalgie.

FOTOGALERIE

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.