I pokojové květiny vám mohou ublížit. Podívejte se na jedovaté byliny, které možná máte doma

Tchýnin jazyk, klívie nebo kroton – běžné pokojové rostliny. Víte ale, že jsou jedovaté? A nejsou jediné. Které další květiny v domácnosti můžou ohrozit vaše zvědavé malé děti nebo domácí mazlíčky?

Květiny oživují interiér a také čistí vzduch. Některé jsou ale i nebezpečné, protože obsahují dráždivé, nebo přímo jedovaté látky. Takových květin se nemusíte hned vzdávat, je však třeba s nimi zacházet obezřetně a mít na paměti, že malé děti rády objevují svět všemi smysly. Podobně i mnozí domácí mazlíčci rádi okusují všechno možné, květiny nevyjímaje. Raději proto umisťujte květináče s ohrožujícími rostlinami na dětem a zvířeně nepřístupná místa.

Oleandr

Řadí se mezi ty nejnebezpečnější květiny pěstované v domácnostech, je totiž jedovatý úplně celý. Patří do čeledi toješťovitých. Už požití několika listů může způsobit smrt. Otrava glykosidy se projevuje třesavkou, zvracením, závratěmi a srdeční arytmií.

Do stejné čeledi patří také barvínek, adenium, zvané pouštní růže, nebo například alamanda, známá jako zlatá trumpeta.

Tchýnin jazyk

Květina, kterou měl nebo má doma snad každý, se řadí do čeledi agávovitých. Někdy se jí také říká trnuta. Na jednu stranu je nenáročná na pěstování, na tu druhou však obsahuje alkaloidy a saponiny, které v případě požití způsobují podráždění trávicího traktu. I tato rostlina je jedovatá celá a otrava se projevu zvracením a bolestmi hlavy a břicha.

Dieffenbachie a monstera

Stejně jako například moderní zamiokulkas nebo anturie patří do čeledi áronovitých. Tekutina, kterou roní listy rostliny, obsahuje krystaly šťavelanu vápenatého, který mechanicky dráždí kůži a při požití i sliznice. Způsobuje svědění, otok rtů a jazyka, což může způsobit i dušení. Objevit se může i zvracení a často je nutná hospitalizace.

Kroton, vánoční hvězda a další pryšce

Obě rostliny patří do čeledi pryšcovitých, ty obsahují latex – jeho složky mají dráždivé účinky na kůži a sliznice trávicího traktu. Po potřísnění kůže dochází ke zčervenání, nebo se dokonce tvoří puchýře. Při požití nastává kolika, přicházejí průjmy a může nastat i zánět žaludku a střev.

Klívie, amarylis a hvězdník

I krásně kvetoucí rostliny z čeledi amarylkovitých, mezi které patří i typické jarní narcisy, obsahují jedovaté látky. Nejnebezpečnější jsou jejich cibule. Alkaloidy – neurotoxiny – se ale nacházejí v celé rostlině. Otravy se projevují malátností a zvracením.

Jak je z výčtu patrné, i krása pokojových rostlin může být pěkně nebezpečná. Pokud ve vaší blízkosti dojde k otravě, okamžitě volejte záchranku, nebo rovnou jeďte do nemocnice. Pro jistotu si inkriminovanou rostlinu vyfoťte.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.