Dešťová voda

Pořízením nádrže na dešťovou vodu výrazně snížíme náklady domácnosti

Každá domácnost spotřebuje značné množství vody. Na pravidelné praní, sprchování, mytí nádobí a splachování toalety jí použijeme několik desítek litrů denně. A pokud si ještě čas od času každý z členů domácnosti napustí vanu, mohou náklady leckdy dosáhnout značné částky. Průměrná spotřeba na obyvatele u nás dělá více než 100 litrů vody za den.

I zahrada potřebuje velké množství vody

Pokud žijeme v rodinném domku nebo klasické chalupě se zahradou, pěstujeme si na zahradě okrasné rostliny, zeleninu i bylinky. A i v případě, kdy nás zahradničení ani trochu neláká, chceme mít alespoň hezký trávník. Zejména během období s nízkými srážkami zavlažujeme záhonky i travní porost třeba i několikrát denně. Často se ale stane, že je v obci nebo celém kraji vyhlášen zákaz zalévání. Pokud nemáme vlastní studnu, nezbývá nám než sledovat, jak porost chřadne a naše milovaná zahrádka ztrácí na kráse a vyprchává z ní život. A ani studna nás nemusí zachránit; mnohdy se na ní totiž podepíše období sucha ještě hůře než na zásobárnách veřejné vodovodní sítě.

Jak si zajistit dostatek vody a ušetřit

Řešením, jak si zajistit dostatek užitkové vody, kterou budeme mít vždy po ruce, je nádrž na dešťovou vodu. Její pořízení s sebou nese celou řadu výhod. Snížíme výdaje na běžný provoz, zajistíme si zásobu vlastní vody a navíc dešťová voda mnohem více prospívá zahradním i pokojovým rostlinám. Je totiž měkká a navíc neprošla žádnou chemickou úpravou. Nicméně v oblastech se silně znečištěným ovzduším není používání dešťové vody doporučováno.

Na pořízení nádrže na deštovou vodu je možné získat dotaci

Stát chce občany motivovat k šetření zdrojů pitné vody. A právě dešťová voda ji dokáže v mnoha případech plnohodnotně nahradit. Věděli to již naši předci, kteří zachytávali dešťovou vodu do sudů a beček, později ji do nich sváděli z okapů rozvedených podél okrajů celé střechy. Proto je tu dnes dotace na dešťovou vodu, která je určená všem domácnostem, které si pořídí nádrž na dešťovou vodu. Je samozřejmě poskytována na moderní systémy pro akumulaci a využití dešťových vod. Ty vycházejí ze stejných principů jako metody našich dědečků a pradědečků, ale prošly výrazným technologickým zdokonalením. Jsou efektivnější a rozhodně neprohloupíme, když se rozhodneme pro jejich instalaci.

Jaké má dešťová voda využití?

Než se rozhodneme pro pořízení nádrže na dešťovou vodu, samozřejmě zvažujeme, zda se opravdu vyplatí. Používat ji můžeme na zavlažování zahrady, pokojových a balkonových rostlin i při úklidu. Dešťová voda na splachování záchodu přinese další úsporu. Vhodná je dokonce i na praní. A díky tomu, že je měkčí, spotřebujeme méně prášku. Navíc je u ní menší riziko usazování vodního kamene. S dešťovou vodou se nám snadno podaří snížit spotřebu pitné vody až o polovinu. Spoustu dalších užitečných tipů najdete na webu hb.cz.

 

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.