Pozor, padá listí! Jak si poradit s touto podzimní spouští?

Podzim je nejen období sklizně, ale také zápolení s hromadami spadaného listí. A jako na potvoru opadává nejvíc vždy v době, kdy začne být lezavo a chladno, že by jeden nejraději čumák nevystrčil. Proto je dobré zamyslet se nad tím, jak se listí zbavit co nejefektivněji a v co nejkratší době. Pojďme se tedy v tomto článku zamyslet, jaké jsou možnosti řešení opadavé situace v našich zahradách a zahrádkách.

Naplánujte si etapy

Do úpravy zahrady se musíme pustit před zimou tak jako tak. Listí je neúprosný protivník, na nějž ale snadno vyzrajeme, začneme-li jej sklízet v ten správný moment. Honit se po zahrádce za každým čerstvě spadnutým lístkem není nejmoudřejší, čelit ale najednou celému arzenálu nahnívajících listů v momentě, kdy už strom opadal celý, také není rozumné řešení. Odklízení listí je tedy dobré rozdělit třeba do tří etap podle rychlosti opadu.

Hrábě jako tradiční zbraň

Hrabání je nejtradičnější způsob, jak divoce popadané listí zorganizovat. Jste-li milovníky tradičních postupů a rozumíte-li si dobře s hráběmi, není důvod vás od této metody odrazovat. Vynalézavější povahy ale možná ocení „kartónovou metodu“, která před několika lety obletěla svět. Na to, jak rychlým a účinným trikem bojovat proti křivým a namoženým zádům z hrabání, se podívejte ve videu:

Fukary a vysavače

Účinným pomocníkem se může stát i komplikovanější technika, jako jsou různé vysavače. Mnohé z nich mají možnost zpětného chodu, díky němuž fungují i jako fukary. Jednotit listy pomocí takového větru v trubce je velmi přívětivé pro milovníky línějšího způsobu života, avšak tito musejí počítat s tím, že jejich zvolený postup není šetrný ani k půdě, ani k rostlinstvu schovanému pod hromadou listí.

Kam s ním?

Patříte-li k těm, co mají zahrádku rádi vymetenou, můžete si klást každoročně otázku: Co dělat s těmi hromadami listí, které nám po hodinách hrabání pořád zůstávají na zahradě? Nejdříve si zjistěte, jak je vhodné zacházet s listy různých stromů.

Některé listy jsou totiž velmi dobře a snadno kompostovatelné, nebo dokonce vhodné k zaorání do půdy. Jakožto biotovárny na kyslík a výživu stromu v sobě stále nesou spoustu prvků a živin, které půda ocení. Některé ale, jako například listy ořešáku nebo břečťanu, jsou k tomuto velmi nevhodné, jelikož obsahují dráždivé silice, které naopak půdu příliš okyselují a škodí jí.

Nemáte-li možnost kompostování nebo jiného biologického způsobu likvidace, listy rozhodně nepalte. Můžete je odvézt do kompostárny nebo s nimi naplnit biopopelnice ve vaší obci. Trošku si jich ale na zahradě nechte na zazimování rostlinek a taky na vytvoření takové menší listové hromádky v tišším koutu zahrady. Všichni ježci z okolí vám za tuto hromádku na jaře poděkují nadšeným dupáním pod okny.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.