Praha, Bojnice, Vídeň – které město má nejkrásnější zoo? Posuďte sami

Období léta si vyloženě říká o prohlídku zoologické zahrady, a proto vám přinášíme hned trojí tip na návštěvu. Společně se vypravíme do Prahy, slovenských Bojnic a císařské Vídně. A proč právě tyto tři? Všechny zmíněné zahrady spojuje především bohatá historie, unikátní lokalita a velké množství zajímavých druhů zvířat.

Povodně pražské zoo paradoxně pomohly

Začneme v Praze, kde sídlí první ze zmiňovaných zoologických zahrad. Pražská zoo byla otevřena v roce 1931, snahy o její založení však sahají až do 80. let 19. století. Uvažovalo se o pozemku na Letné, Nebozízku nebo Štvanici. Nakonec však zvítězila Troja. Rozlehlý a členitý pozemek daroval městu velkostatkář a český vlastenec Alois Svoboda. Přípravnými pracemi byl pak pověřen středoškolský profesor a ornitolog Jiří Janda. A to vše v krásném prostředí v blízkosti Vltavy a v sousedství trojského zámku, kde nyní sídlí jedna z poboček Galerie hlavního města Prahy. Nesmíme opomenou ani nedalekou botanickou zahradu, se kterou se pražská zoo krásně doplňuje.

Zámek Troja

Pražská zoo je dnes jednou z nejmodernějších v Evropě a stále se vyvíjí a rozšiřuje. K této skutečnosti jistě přispěly i ničivé povodně z let 2002 a 2013, kdy byla spodní část zoo poničena. Následně však „vstala z popela“ novější a modernější, takže zde dnes kromě divokých zvířat můžete obdivovat i progresivní architekturu.

Střecha vzdělávacího centra Zoo Praha

Rozhodně musím také zmínit poměrně originální přístup, kdy jsou některé pavilony nebo výběhy se zvířaty uzpůsobené tak, že si na zvířata můžete skoro „sáhnout“ (ale opravdu jen skoro, protože na zvířata se v zoo nesahá, a už vůbec je nesmíte krmit). Tím mám na mysli například tzv. lemuří ostrov, na který můžete vstoupit a najednou se ocitnete na dalekém Madagaskaru, kde všude kolem vás běhají, skáčou nebo pospávají lemuři.

Lemuři v Zoo Praha

Dalšími oblíbenými druhy zvířat jsou zde například želvy sloní, které se v podstatě celý den pasou a odpočívají v trávě…

Želvy sloní v Zoo Praha

Ale asi největší atrakcí jsou pro svoji hravost a příbuznost nám lidem lidoopi všeho druhu, zejména pak gorily nížinné. Samozřejmě je zde spousta a spousta dalších zajímavých živočišných druhů… K nim se ale třeba jednou vrátíme v samostatném článku.

Gorily nížinné

V Bojnicích to začalo medvědem

Pokračujeme do zoo v Bojnicích, která je nejstarší zoologickou zahradou na Slovensku. Jakýmsi předchůdcem zdejší zoo byl zámecký příkop, který od roku 1943 obýval medvěd. Medvěda si velmi rychle oblíbila široká veřejnost, a tak k němu postupně přibyl výběh s jelenem a další zvěří, z čehož se vyvinul takový menší zoologický koutek.

Krátce nato se v hlavě profesora Floriána Hodála zrodil nápad na novou zoologickou zahradu – první na území Slovenska. Zoo byla založena v rozlehlém parku pohádkového zámku v Bojnicích a pro veřejnost se poprvé otevřela v roce 1955. A protože jsou Bojnice také lázeňským městem, máte kromě zámku a zoo ještě jeden velmi lákavý důvod k návštěvě.

Pohled na zámek ze Zoo Bojnice

Jak si můžete všimnout z fotografie, kromě všelijakých pozoruhodných zvířat bude váš zrak po celou dobu návštěvy zoo poutat také místní zámek, který je výraznou dominantou širého okolí. Jelikož je celá zahrada z velké části ve svahu, je na zámek vidět takřka odkudkoliv. Ale zpět ke zvířatům…

Hned u vchodu vás bezpochyby zaujme dvojice pand červených, které se velmi rády vystavují a pózují na stromech. Tento druh pandy možná znáte i z Prahy, málokdy ale máte to štěstí a pandy se tu vylezou představit návštěvníkům. V Bojnicích je však máte jako na dlani.

Pandy červené v Zoo Bojnice

Velmi zajímavá je tzv. karpatská naučná stezka, kde se můžete seznámit s vlkem, norkem evropským nebo kočkou divokou. Po celou dobu se nacházíte v podstatě v lese, takže na chvilku skoro i zapomenete, že jste v zoo. Stezka vede nejvýše položenou částí zoo, takže doslova úchvatný pohled na zámek a široké okolí je zaručen.

Vlk euroasijský v Zoo Bojnice

Za zmínku stojí také pavilon ryb a plazů, kde kromě všelijakých pestrobarevných sladko- i slanovodních ryb můžete vidět například i kajmanku dravou. Tuto pozoruhodnou želvu porostlou vodní řasou a mechem byste si ve volné přírodě poměrně snadno spletli s obyčejným kamenem.

Kajmanka dravá v Zoo Bojnice

Samozřejmě jsou zde jako ve správné zoo také lvi, sloni, klokani, šimpanzi a orangutani… Bezkonkurenčně nejzábavnější jsou zde však surikaty vlnkované. U jejich výběhu vydržíte sedět klidně celé odpoledne a stejně vás nepřestanou bavit.

Surikaty vlnkované v Zoo Bojnice

Vídeňská zoo je nejstarší v Evropě

A konečně se dostáváme do Vídně, kde se v koutě obrovského zámeckého parku Schönbrunnu nachází nejstarší zoologická zahrada v Evropě. Zahradu založil již v roce 1752 císař František I. Štěpán Lotrinský. Její historie však sahá ještě hlouběji do minulosti, až do zmíněného roku však nebyla přístupna veřejnosti.

Umístění zahrady je rovněž pozoruhodné, protože i když vídeňská zoo není zas tak velká, nachází se v o to větším, skoro bych řekl gigantickém zámeckém parku, u kterého snad ani nedohlédnete konce. Může se vám tedy snadno stát, že budete vstup do zoo chvíli hledat.

Průhled schönbrunnským parkem

V pomyslném středu zoo se nachází císařský pavilon, v kterém sídlí jedna z restaurací pro návštěvníky. Nemyslete si však, že se jedná o klasický turistický bufet, který znáte například ze zoo v Praze… Zdejší restauraci totiž velmi ráda navštěvovala již Marie Terezie, která sem s oblibou chodívala na snídani. Vy si zde dnes pro změnu můžete v prostředí historické restaurace dopřát kousek sacheru a šálek vídeňská kávy nebo typický wienerschnitzel.

Císařský pavilon v Zoo Schönbrunn

Kolem dokola se rozkládají pavilony a výběhy s nejrůznějšími druhy zvířat. Asi je zbytečné, opakovat všechny již zmíněné druhy zvířat z Prahy a Bojnic, a tak ze zdejší zoo ukážu jen jeden jediný druh, který v celých Čechách ani na Slovensku vidět nelze. A jak možná již někteří tušíte, jedná se o pandy velké.

Zdejší pandy jsou bezkonkurenčně největší atrakcí, a není se čemu divit, kromě skutečnosti, že se jedná o roztomilé býložravé medvídky, se jim zde i velmi dobře daří. Již několikrát se jim totiž zcela přirozenou cestou narodilo mládě. Ostatně, pokud chcete vidět pandí mláďata, neměli byste s návštěvou otálet.

Pandy velké v Zoo Schönbrunn

Součástí vídeňské zoo je také botanická expozice v palmovém skleníku, ten tvoří jednu z menších dominant schönbrunnského parku a určitě by byla škoda se u něj alespoň na chvilku nezastavit.

Palmový skleník před vstupem do Zoo Schönbrunn

Když se pokusím veškeré postřehy shrnout, každá zoo se může pyšnit hned několika superlativy:

Praha – největší, nejmodernější

Bojnice – s nejhezčím výhledem

Vídeň – nejstarší, nejvýstavnější

Souhlasíte, nebo byste ještě nějaké to „nej“ doplnili? Neváhejte se s námi podělit.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.