Pražský veřejný prostor čeká velká změna. Podívejte se, jak ožije Karlovo a Vítězné náměstí

Dvě významná pražská „K“ čeká v nedaleké budoucnosti revitalizace. Jak bude vypadat nová podoba Karlova náměstí na Praze 2 a Vítězného náměstí, takzvaného Kulaťáku, v Dejvicích? Podívejte se s námi na nové projekty!

Jak Karlovo, tak Vítězné náměstí jsou důležitými centry svých čtvrtí. S postupem let se však ukazuje, že jejich současná řešení mají vzhledem k potřebám obyvatel své nedostatky. Jedná se především o řešení dopravy a zeleně, zásadní je ale také využití veřejného prostoru a jeho uživatelská přívětivost. Proto se magistrát hlavního města rozhodl přistoupit k nové úpravě jejich koncepce. Jak tedy bude vypadat upravená podoba obou náměstí a co se změní pro místní obyvatele i návštěvníky?

Pohled na současnou podobu Karlova náměstí (foto: www.iprpraha.cz) 

Karlovo náměstí

S rozlohou 80 550 m2 je takzvaný Karlák v Praze největším evropským náměstím. Jeho vznik se datuje do poloviny 14. století, do doby založení Nového Města pražského Karlem IV.

Dnes pokrývá největší část náměstí park, zbytek plochy je vyhrazen dopravě. Ačkoli se v posledních letech pověst parku výrazně zlepšila, nový projekt si klade za cíl jeho proměnou a lepší zpřístupnění obyvatelům. Vypsanou soutěž vyhrálo německé krajinářské studio Rehwaldt Landschaftsarchitekten ve spolupráci s českou architektonickou kanceláří BY Architects a českou dopravní kanceláří PD Filip.

Návrh proměny Karlova náměstí (foto: www.irozhlas.cz)

K jakým úpravám by tedy mělo dojít? Místní zeleň včetně stromů bude ošetřena a počítá se i s květinovými záhony. Vznikne tu nová síť cest, která umožní lepší průchod parkem od výstupů z metra k místní nemocnici a poliklinice. Těšit se můžete také na promenádu. V jižní části parku by měla být zřízena kavárna a dětské hřiště. V blízkosti Novoměstské radnice se pak plánuje vytvoření prostoru pro pořádání trhů.

Celé portfolio vítězného návrhu si můžete prohlédnout na stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

Popisek: Vítězný návrh na revitalizaci Vítězného náměstí. Foto: Pavel Hnilička, Eva Macková, Josef Filip (foto: www.iprpraha.cz)

Vítězné náměstí

Původní koncepce Vítězného náměstí v Dejvicích pochází ze 20. let 20. století na základě plánů architekta Antonína Engela, který postavil i část místního kampusu vysokých škol.

Vítězný návrh na revitalizaci Vítězného náměstí. Foto: Pavel Hnilička, Eva Macková, Josef Filip (foto: www.irozhlas.cz)

Současný návrh úpravy kruhového náměstí od studia Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. – Pavel Hnilička, Eva Macková, Josef Filip do jisté míry navazuje na odkaz Engelova urbanismu.

Řešení počítá s úpravou kruhového objezdu, který bude mít nově tři pruhy. V plánu je také samostatný pruh pro cyklisty, který by měl vést klidnou částí náměstí, kde nebudou jezdit auta. Tramvajové koleje už nepůjdou středem, ale budou vedené po západní straně náměstí. Nově scelené centrum prostranství bude osázené stromy a zpřístupněné obyvatelům pomocí výstupu z metra a systémem přechodů.

Vítězný návrh na revitalizaci Vítězného náměstí. Foto: Pavel Hnilička, Eva Macková, Josef Filip (foto: www.iprpraha.cz)

V úplném středu náměstí by pak měl být vztyčen obelisk, se kterým v návrzích počítal už Antonín Engel. Pomník zahraničním vojákům ze druhé světové války by měl být přesunut k Technické ulici. S přestavbou by se mělo začít za 5 let.

Podrobnosti o vítězném návrhu také najdete na stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

Úvodní foto: www.irozhlas.cz

Líbil se vám článek?

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.