Před tapetou za tapetou nikdo nesmí stát aneb Jak zvesela tapetovat

Jsou dny v roce, kdy nás bíle nahozená zeď prostě začne nudit a my zatoužíme po změně, rozptýlení a něčem trochu jinak. Na pomoc v takovou chvíli můžou přispěchat tapety. Jejich výhodou je již relativně snadná aplikace a nekonečná variabilita vzorů a barev. Pomohou nám nejen s rozbitím nudného stereotypu, ale také s přirozeným optickým členěním prostoru, což může být prakticky využitelné například v menších místnostech, v nichž má mít každý koutek svou specifickou funkci.

Dvakrát měř, jednou nakupuj

Ať už jste se rozhodli, že na samotný proces tapetování vyzrajete svépomocí nebo si zaplatíte odbornou pomoc, měření a nákup materiálu bude na vás. Je důležité si plochu, kterou budete chtít tapetou pokrýt, dobře změřit a spočítat si, kolik materiálu tato plocha snese. Obecně se doporučuje připočítat k výsledné ploše minimálně 10 %. Jiné zdroje radí koupit zkrátka o jedno balení tapety navíc, které se může hodit nejen na opravu nepovedených pokusů, ale i později, až dojde k poškození či ušpinění zdi v provozu. Myslete také na to, že různé tapety vyžadují různý prostor pro prostřihy, aby byl zachován tok vzoru. Počítejte tedy vždy s již vybraným materiálem. Shánět totiž zpětně stejnou barevnou šarži může být marné. Rovnou si pořiďte i kvalitní lepidlo na tapety, na něm se vyplatí vskutku nešetřit.

Dobrý podklad je základ

Není nic horšího, než když se během procesu tapety odchlipují, shrnují nebo jsou naopak příliš rozmočené lepidlem a lepkavé. Proto je důležité věnovat detailní pozornost podkladu zdi. Zde je praktický seznam kroků, který by se mohl před vlastí akcí hodit:

 • Zvažte barvu podkladu a tapet. Tmavý podklad může světlejšími tapetami prosvítat.
 • Připravte si volnou hrací plochu odstraněním všech aplikací, které by mohly překážet, jako jsou poličky, světla, zásuvky a vypínače.
 • Zbavte se nečistot, jako jsou třeba zbytky starých tapet. Nerovnosti v omítce opravte sádrovým tmelem. Zeď by před tapetováním měla být rovná, čistá a suchá.
 • Pro lepší přilnavost penetrujte zeď pomocí tomu určených nátěrů.

A jde se na to

Na samotnou aplikaci papírových nebo vinylových tapet budete potřebovat následující:

 • obyčejnou tužku,
 • dlouhé pravítko,
 • metr,
 • olovnici,
 • vodováhu,
 • nůžky a modelářský nůž,
 • tapetovací kartáč nebo čistý gumový váleček,
 • tapetovací váleček nebo štětku na lepidlo,
 • lepidlo připravené podle návodu na jeho obalu,
 • kbelík,
 • štafle,
 • ochranu podlahy.

Vlastní tapetování začíná vždy u oken a postupuje se směrem dovnitř do interiéru. Pro přesné nanesení prvního pruhu tapety vytvořte na stěně pomocí olovnice a pravítka svislou čáru. Mají-li vaše okna výklenek, vytapetujte nejdříve ten.

Před nalepením prvních několika plátů se doporučuje zkusit si díly poskládat nanečisto na zemi, abyste se přesvědčili, že vzor navazuje. Teprve potom je vhodné přistoupit k nanášení lepidla.

Lepidlo se do tapet vsakuje po dobu několika minut (upřesněno na obalech lepidel), je vhodné dbát na dodržení této doby. Lepidlo na stěnu nanášejte v oblasti první svislé čáry a nebojte se ji celou pokrýt. Přesně k ní poté nalepte první díl tapety, je výhodné začít nahoře a postupovat směrem dolů. Přesahy u stropu a podlahy zatím nemusíte řešit, doladíte je nakonec. Odchlíplé okraje se dají ještě podmáznout lepidlem.

Uhlazujte každý panel zvlášť od středu k okrajům tapetovacím kartáčem nebo gumovým válečkem, a pokud zpod tapet vyleze nějaké to zbytkové lepidlo, setřete jej hadrem. Další panel tapety lepte přesně v návaznosti na ten předchozí, aby nedošlo k poškození plynulosti vzoru.

Když máte všechny stěny pokryty, upravte délky tapet podle podlahy a stropu pomocí modelářského nože nebo ostré špachtle. Lepidlo by mělo schnout ve stabilní teplotě kolem 20 °C minimálně 12 hodin. Když mu ale dopřejete celý den i noc, nic se nepokazí.

Nakonec upravte interiérové prvky zpátky do původního stavu a hurá do bydlení v novém, zábavnějším interiéru.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

 1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
 3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
 4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.