Přemýšlíte, co se zahradou? Zkuste anglickou divokost a osobitost. Víme, jak na to!

Milujete anglické detektivky i proto, že prostředí tamních vesnic je tak malebné a zahrady útulné? Nedivíme se vám. Pokud byste si chtěli alespoň malý kousek té domáckosti a nedbalé elegance pořídit i za vlastním domem, není nic jednoduššího – stačí, když se budete držet několika málo pravidel.

Trávník jako z pohádky

Anglickou zahradu definuje skvěle udržovaný trávník, za který by se nemuselo stydět ani golfové hřiště. Když budete trávu pravidelně sekat, otrávíte bodláky i pampelišky a oni časem vymizí. Pokud se vytvoří holina, dosejte ji. Mech signalizuje kyselou půdu – můžete zkusit vápnit, ale také se můžete rozhodnout nechat ho žít, protože mech je svým způsobem romantický. Kdo by si nechtěl za letní noci lehnout do měkkého?

Divoký strom (nebo alespoň keř)

Strom v anglické zahradě je individualita. Nesnažte se ho spoutat a nechte ho růst. Pokud nemáte tolik prostoru, posloužit může i pěkný rozložitý keř, například krásně kvetoucí rododendron. Příjemně mohou působit i další stálezelené keře, jako jsou některé druhy kaliny nebo bobkovišně s krásnými lesklými listy. Takový keř může poskytnout soukromí před zvědavými sousedy a v jeho stínu si můžete na lehátku přečíst klidně celou knihovnu.

Co s květinami?

Vyhýbejte se symetrii, ta je typická pro francouzské parky a v anglicky laděné zahradě působí strojeně. Květiny umisťujte do ledvinovitých záhonů. Druhy samozřejmě můžete kombinovat, ale lépe budou vyhlížet velké trsy stejných druhů květin. Pro anglické zahrady jsou typické jakoby přetékající záhony, až přeplněné květinami. Oblíbené jsou záhony květin vhodných k řezu do vázy, jako jsou mečíky, chryzantémy, astry, jiřiny nebo lilie. Nádherně působí i záhony lupin.

Typické jsou také pergoly, pod kterými je možné posedět a dát si klasický čaj o páté. Konstrukci nechte porůst růžemi nebo například vistárií. Ta tvoří veliké hrozny fialových květů a můžete ji nechat pnout také po fasádě domu.

Nebojte se individuality

Bylinkové i zeleninové zahrádky, plůtky, zídky a spousty laviček a zákoutí – fantazii se meze nekladou. Vložte do zahrady svou individualitu a nebojte se rozšafnosti – nedbalá elegance a zdání náhodnosti dodají zahradě neopakovatelné kouzlo.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.