Přichází horký červen, je nejvyšší čas připravit bazén!

Letos se teplu nechtělo přijít, ale přece jen dorazilo! Konečně začíná nejoblíbenější sezóna pro většinu lidí. Pro ty, kteří mají bazén na zahradě (nebo nad ním uvažují), máme informace, které shrnují vše důležité, než se k bazénu uvelebí s dekou a drinkem.

Zkontrolujte těsnost

Nejdřív samozřejmě odkryjte plachtu – s ní by to nešlo. Pokud máte v bazénu vodu, tak ji ještě nevypouštějte – byla by škoda ji nevyužít. Můžete totiž provést kontrolu, zdali nádrž dostatečně těsní. Je nutné, aby voda dosahovala úrovně skimmeru. No, a pak jen vyčkejte jeden den a zkontrolujte, jestli voda neubyla. I když se doporučuje bazén zprovoznit, když teplota vody dosahuje cca 10 °C, tak zkoušku těsnění se nebojte klidně provést už dříve, abyste měli popřípadě dostatek času vzniklé závady napravit.

Dále, než se vrhnete do napouštění úplně nové a čisté vody, by bazén měl být čistý. Je nutné si dát tu práci, obětovat několik houbiček a vyčistit ho nejlépe ručně. Dále by mělo přijít na řadu zapojení filtrace a solárního ohřevu.

Čas na vodu!

Konečně ten smutně vypadající prázdný bazén můžete naplnit vodou! Ale ještě před naplněním nezapomeňte uzavřít sání a výtlak! Obyčejnou vodu naplňte až po skimmer. V něm by se měl také nacházet košík na zachycení nečistot, který by měl být pro nadcházející sezónu čistý. Nyní můžete dát zpět vše, co jste odmontovali minulý rok na konci léta. Zpětná montáž je zároveň i kontrola bazénu, aby nikde zbytečně neunikala voda. Proto při šroubování těchto těles je dobré i zkontrolovat všechny ostatní spoje a preventivně je utáhnout. Ale pozor, neutahujte je na sílu, aby nedošlo k mechanickému poškození! Následně bez zastavení čtyřiadvacet hodin filtrujte. I u filtru se musíte přesvědčit, že je naprosto čistý. Jestli je doposud vše, jak má být, tak můžete zapnout čerpadla.

Bez údržby to nejde

Hodnotu pH či chlóru se nevyplácí podceňovat. Později by vás mohl poškozený bazén velmi mrzet, a to jen kvůli nedodržení předepsané hodnoty jedné z těchto složek. Testery na měření seženete skoro všude. Pro pH platí hodnoty 7,2–7,6 a pro chlór 0,1–0,6. Zde je důležité podotknout jednu věc, a to tu, že tyto hodnoty je nejideálnější měřit hned ráno po ukončení filtrace. Hodnoty se totiž mohou změnit kvůli různým faktorům působícím na bazén přes den. Pokud ale ráno nestíháte, tak si alespoň určete jeden pravidelný čas, ve kterém budete hodnoty vody naměřovat.

Kombinace grilu a bazénu v letních dnech nikoho neurazí.

Jak bazén udržovat?

Zda budete měřit pH nebo chlór, záleží na typu údržby, který jste si zvolili. Bazén lze udržovat pomocí:

  1. Chemických prostředků
  2. UV lampy
  3. Ionizátoru
  4. Mořské soli

Všude, kromě chemických prostředků, kontrolujeme pH. U chemických prostředků je třeba kontrola chlóru. V případě ionizátoru se doporučuje kontrolovat i stav mědi ve vodě. U mořské soli taktéž zkontrolujeme chlór, avšak stačí pouze na začátku při zprovozňování bazénu.

Pokud máte vše na svém místě a vše podle návodů a předpisů, můžete si začít užívat opravdového osvěžení v soukromí vlastní zahrady. Přejeme příjemné chvíle strávené u vody se svými blízkými.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.